הסכם קיבוצי לעובדי הקרקע בארקיע; נהגי סולל בונה יקבלו תוספות

ההסתדרות, הנהלת ארקיע וראשי ועדי העובדים בחברה הגיעו לשורת הסכמות הנוגעות לפיטורים בחברה וכן לתנאי ההעסקה של כל עובדי אחזקת המטוסים ועובדי הקרקע בארקיע.

2019-05-14_193040

ראשית, נחתמו בין הצדדים הסכמי עקרונות לסקטור עובדי הקרקע וסקטור עובדי אחזקת מטוסים, אשר ייחתמו בתוך 40 ימים כהסכם קיבוצי לתקופה של שלוש שנים. בין ההסכמות שהושגו עבור העובדים מסקטורים אלה: תוספת שכר של 6%, עדכון שכר היסוד על פי טבלת קבוצות מסודרת הקובעת גם שיפור בשכר בהתאם למעברי תפקידים, עדכון תקרת חישוב אחזקת רכב, תוספת קו לבקרים ופקחי רחבה בשדה התעופה רמון, גמול גרירת מטוס, גמול הדרכת קציני מבצעים, תוספת ותק חודשית מיוחדת, קבלת תלושי מזון בשבתות וחגים וכן הסדרת פעילות ועד העובדים.

בנוסף וכפי שמסרה ההסתדרות "נוכח הצורך של ארקיע לנקוט בצעדי התייעלות וחיסכון בתנאי השוק המשתנים, הצדדים ניהלו משא ומתן שבסופו הגיעו להסכמות בדבר הצורך בסיום העסקת עובדים ומנהלים בחברה". הוסכם כי המפוטרים ייהנו מפיצויים מוגדלים בסכומים שונים עד לגובה של 200%. בנוסף סוכם על סיום העסקת חברה חיצונית המבצעת פעילות הזמנות, כך שפעילותה תבוצע על ידי עובדי חברת "ארקיע קליק".

כמו כן, איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, חברת שיכון ובינויסולל בונה תשתיות (פיתוח וכבישים), וועד נהגי עובדי החברה, חתמו אתמול (שני) על הסכם קיבוצי חדש. ההסכם רלוונטי לכלל נהגי החברה ותוקפו רטרואקטיבית מינואר 2019 ועד סוף 2021. סולל בונה היא הזרוע הקבלנית בקבוצת שיכון ובינוי.

בין עיקרי ההסכם: שכר הנהגים החודשי יתעדכן בתוספת של 100 שקל מעל שכר המינימום והנהגים אף יהיו זכאים לתוספת ותק קבועה של 1.22% לכל שנת ותק. יקבלו תוספת של 2.5% לשעת הפרמיה וכן יהיו זכאים לתוספת שנתית קבועה של 1.22% לשעת הפרמיה. כמו כן, לאחר למעלה מעשור יבוצע חישוב חדש להפחתת הפרמיה משכר הנהגים, כך שההפחתה תתבצע בגין ימי עבודה בלבד.