הסכם קיבוצי חדש ל-700 עובדי חברת 'יציר כפיים' בדרום עכו

ההסתדרות וחברת "יציר כפיים" חתמו השבוע על הסכם קיבוצי חדש, אשר מעדכן ומשפר הסכם שנחתם לפני מספר שנים. תוקף ההסכם החדש עד סוף שנת 2021 והוא רלוונטי לכ-700 עובדות ועובדים, במשחטה אשר נמצאת באזור התעשייה בדרום עכו. "יציר כפיים" היא חברה בת של תשלובת מילואות המנהלת מפעלים בגליל המערבי ומשווקת את התוצרת החקלאית של האזור.

2019-04-12_165559

בין הסעיפים המעודכנים של ההסכם: העובדים יהיו זכאים במהלך תוקף ההסכם לשלוש תוספות שכר, אחת בכל שנה, בשיעור של 1.25%-1.5%. בנוסף, קוצר ותק העבודה הנדרש לקבלת קרן השתלמות: העובדים יקבלו קרן השתלמות לאחר שלוש שנות עבודה, בשיעור של 2.5% על חשבון העובד ו-5% על חשבון המעסיק, ולאחר חמש שנות עבודה שיעור הפרשת המעסיק יעלה ל-7.5%. זאת, לעומת קבלת ההפרשות הללו לאחר ותק של חמש ושבע שנים, בהסכם הקודם

בנוסף, שופרו סעיפי הרווחה, ובין היתר הוגדל סכום השי שיקבלו העובדים בחג, ונקבע כי עובדים יהיו זכאים ליום חופש מיוחד על חשבון החברה, באירועים משפחתיים כמו חתונה, בר מצווה או לידה.