הסכם קיבוצי חדש למאות נהגי חברת התחבורה הציבורית מטרופולין

הסכם קיבוצי חדש נחתם השבוע למאות נהגי חברת התחבורה הציבורית מטרופולין. בעקבות ההסכם יגיע שכרם של הנהגים בחברה עד 46 שקל לשעה הגבוה ביותר מקרב החברות הפרטיות בענף התחבורה הציבורית. ההסכם, שיהיה בתוקף עד חודש יולי 2023, יחול על כ-1,500 נהגים ועל עוד עשרות עובדי מינהל מפקחים, קופאים ואחראי משמרת. חברת מטרופולין מסיעה מדי שנה כ-50-40 מיליון נוסעים בשלוש אשכולות ברחבי הארץ, מאזור מצפה רמון ועד נתניה.

2019-07-02_183505

כחלק מההסכמות בין הצדדים, שייכנסו מיד לתוקף ויחולו למפרע מחודש אפריל, שכרם של כל נהגי מטרופולין שלהם ותק של חמש שנים ומעלה, יועלה מ-44 שקל לשעה ל-45 שקל. נהג שלו שמונה שנות ותק ומעלה ישתכר 45.50 שקל לשעה. עלפי ההסכם, בעוד כשנתיים יכנס לתוקפו סעיף נוסף המעלה את שכרם השעתי של עובדים עם ותק הגבוה מעשר שנים ל-46 שקל. יתרה מכך נקבע כי במקרה של העלאת שכר ענפית עתידית, יועלה בהתאם גם שכרם של הנהגים במטרופולין.

לצד זאת נקבע כי נהגים שזמן העסקתם בחברה אינו עולה על ארבע שנים יקבלו מדי חודש תוספת שכר מיוחדת בגובה 100 שקל, ונהגים עם ותק של ארבעחמש שנים יקבלו תוספת בגובה 150 שקל. עוד עלפי ההסכם: שכר המפקחים בוותק של עד שנה יעלה מ-31 שקל לשעה ל-35 שקל ובוותק הגבוה משנה ל-37 שקל. שכרם של האחמ"שים יעלה ל-39 שקל לשעה ושכרם של הקופאים בשנתם הראשונה יועלה מ-31 שקל לשעה ל-35 שקל, ובוותק הגבוה משנה ל-38 שקל.