הסכם בנמל חיפה: מחלקת המים לא תופרט; באשדוד העובדים רוצים להישאר עובדי נמל

הסכם בנמל חיפה: עובדי מחלקת ים יועברו להעסקה בחברה של חנ"י – חברת נמלי ישראל, שתקבל בלעדיות על פעילות הניתוב והגרירה במפרץ. הם אלה שיספקו את שירותי הניתוב והגרירה גם בנמל המפרץ המפורט הנבנה כעת על ידי חברה סינית.

גוררת ממחלקת הים בנמל אשדוד (צילום: נמל אשדוד)

 

ראשי ההסתדרות, חברת נמלי ישראל, חברת נמל חיפה ונציגי משרדי התחבורה והאוצר, חתמו על הסכם שבו סוכמו התנאים למעבר פעילות מחלקת הים של נמל חיפה, על 110 עובדיה, לחברה-בת ממשלתית חדשה בבעלות מלאה של חברת נמלי ישראל. כל עבודות הניתוב והגרירה של האוניות במפרץ חיפה, לרבות בנמל המפרץ המפורט – יבוצעו באופן בלעדי ושוויוני על ידי עובדי החברה החדשה, לכל הפחות עד שנת 2054, מבלי שפעילותה תופרט

הצדדים סיכמו כי העובדים ימשיכו להיות מועסקים תחת כל תנאי ההעסקה והשכר הנוכחיים שלהם. בנוסף סוכם כי כל התמורות שהיו אמורות להינתן לעובדים על פי הסכם 2005 בנמלים, יינתנו מיד עם המעבר לחברה-הבת. כמו כן, על פי ההסכם תימשך העסקה של עובדי דור ב', בעלי זכויות ושכר מופחתים, אבל יינתן ביטחון תעסוקתי של 10 שנים מפתיחת הנמל המופרט במפרץ.

גם באשדוד הולך ומוקם נמל מופרט, אולם מתברר שבאשדוד המצב שונה. אנשי מחלקת ים בנמל אשדוד מעוניינים להישאר עובדי נמל שבעלות המדינה. לדברי יו"ר ועד עובדי מחלקת ים בנמל אשדוד, שלומי כהן, כבר סוכם שהם לא עוברים לשום מקום: "סוכם מול כל הגורמים הרלוונטים שמחלקת ים תמשיך לעבוד תחת הסכמי 2005 בחברת נמל אשדוד". לדבריו העובדים במחלקה ידרשו לתת שירות גם לרציף המכולות הפרטי החדש שיתחרה בנמל אשדוד שבבעלות המדינה.