המרצים הבכירים והזוטרים במכללה האקדמית ת"א-יפו הכריזו סכסוך עבודה

חודשים מספר לאחר שהסמסטר הראשון של שנת הלימודים הנוכחית (תשע"ח) לא החל בתאריך הנקוב בשל שביתת הסגלים הבכיר והזוטר במכללה האקדמית תל אביב יפו, עדיין לא נרגעו בה הרוחות. ארגוני המרצים במכללה זו הכריזו בשבוע שעבר (15.4) על סכסוך עבודה.

2018-04-22_200828

ועד הסגל הבכיר וועד סגל עמיתי הוראה והמרצים מן החוץ הכריזו על סכסוך עבודה בצוותא בעקבות ההחלטה לסגור את הרישום לבית הספר לממשל וחברה במכללה. המרצים התרעמו על קבלת החלטות הרות גורל כאלה ללא שיתופם. הם רואים בכך זלזול חמור בהם אישית, וכן כמרצים בכירים במכללה השותפים לעתידה האקדמי והמקצועי.

"סוגרים לנו את הבית"

השבוע נודע לנו, הסטודנטים במסלול זה, כי הרישום לשנה א' בשנת הלימודים תשע"ט לבית הספר לממשל וחברה הוקפא לזמן לא ידוע בתירוצים כמו "מספר נמוך של נרשמים" ו"הצורך בריענון החומר הנלמד".

כמה מבוגרי בית הספר לא נותרו אדישים. הבוגרים ניסחו מכתב הקורא לא להקפיא את הרישום ולא לסגור את בית הספר לממשל וחברה. הם הפיצו את המכתב בעמודי ובקבוצות פייסבוק שונים, וקראו לסטודנטים ולבוגרי המכללה לחתום על מכתב הממוען לדיקן בית הספר לממשל וחברה, פרופ' אסף מידני, ולדיקן המכללה, פרופ' שלמה בידרמן.

"אנו פונים אליכם בחשש ובצער רב בעקבות החלטת הנהלת המכללה להקפיא את ההרשמה לשנת הלימודים הבאה בבית הספר לממשל וחברה, ובעקבות ההודעה לסטודנטים שכבר נרשמו כי לא יוכלו להתחיל בתכנית בשנת הלימודים הקרובה", כתבו הבוגרים במכתבם. "אנו, בוגרי ובוגרות בית הספר, מביעים חשש כבד מהחלטה זו ומהשפעותיה ומבקשים כי הנהלת המכללה תשקול זאת בשנית ותחזור בה מהחלטתה זו.

"בית הספר לממשל וחברה הוא מקום חשוב עבורנו: מקום בו גדלנו, הן ברמה האקדמית והן בזו המקצועית, העשרנו את עולמנו, עיצבנו את השקפותינו ורכשנו כלים להתמודד עם העתיד במגוון תחומים. זה המקום בו מצאנו חברים וחברות לחיים ושותפים מקצועיים. מדובר בערך שלא נמדד בכסף. מרבית בוגרי מסלול זה עובדים היום במשרות מפתח במגזר השלישי, במגזר הפרטי וכמובן בזה הציבורי".

מה פשר שתיקת האגודה?

אגודת הסטודנטים מתנגדת, אמנם באופן לא רשמי, לסכסוך העבודה שהוכרז ולשביתה שעשויה לפרוץ. מנקודת מבטם, השבתה היא פגיעה חמורה באינטרס הסטודנטיאלי, שלטענתם הוא בראש ובראשונה שמירה על סדר היום הקבוע של הלימודים וההרצאות. אנשי האגודה טוענים באוזנינו בתוקף, כי על ארגון הסגל הבכיר והנהלה לנהל מו"מ ללא צעדים שיפגעו בסטודנטים ובאינטרסים שלהם במכללה.

גם בקיץ, כאשר עיכבו המרצים את מועד פתיחת שנת הלימודים, סירבה אגודת הסטודנטים לתמוך במרצים השובתים ואף יצאה בקריאה פומבית נגד השביתה. אז, חששה האגודה מצעדים שתנקוט ההנהלה נגדה, וכן הפיצה את הסיסמה "אנחנו לא קלף מיקוח", בטוענה שהצעדים הארגוניים של המרצים פוגעים בסטודנטים.

סולידריות סטודנטיאלית עם הסגלים

בהיעדרה של אגודת הסטודנטים ממאבק חשוב זה, נחוץ קול סולידרי של הסטודנטים עם המרצים. כזה שלא יתעלם מהמחיר אותו סטודנטים "משלמים" בטווח הקצר, אך גם כזה המביא בחשבון את חשיבות ההתנגדות להעסקה נצלנית ופוגענית ואת חשיבות שיתוף המרצים בהכרעות מקצועיות.

בשיחה עמי הסביר לי אחד מחברי ארגון הסגל האקדמי הבכיר: "גם אנחנו לא מרוצים מכול השביתות, מהפגיעה בסטודנטים ומפגיעה בשמה הטוב של המכללה. בזמן השביתה הקודמת, למשל, לא קיבלנו שכר עבודה עבור חודש שלם. זאת הייתה 'תרומתנו' למכללה. ארגון הסגל הבכיר קורא לסטודנטים לעמוד לצד המרצים ולהשתתף עמנו בהפגנות גדולות מול הניהול הכושל של הנהלת המכללה. אם רוצים להימנע מהשבתות עתידיות, רק כך אפשר".

זוהר אלון

הרשימה עומדת להתפרסם בגיליון "זו הדרך" הקרוב