המפלגה הקומוניסטית תציין 100 שנים למהפכת אוקטובר בפרסום מקראה

הוועדה לחינוך רעיוני ופוליטי  של המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק״י) הודיעה כי תקדיש את החודשים הקרובים לפעילות רעיונית ופוליטית הקשורה בציון 100 שנים למהפכת אוקטובר הסוציאליסטית. ״לקראת ציון יום השנה המאה למהפכת אוקטובר, תפרסם הוועדה לחינוך רעיוני חוברת ובה מאמרים וניירות עמדה אשר יתייחסו לצדדים שונים של המהפכה ושל הניסיון הסוציאליסטי״ נכתב בהודעה שפרסמה המחלקה, ״ביניהם: המשבר הקפיטליסטי בן זמננו, השתקפות הניסיון הסוציאליסטי באזור שלנו והתפתחות התנועה הקומוניסטית בארץ״.

2017-08-29_183454

עוד נכתב: ״ועדת החינוך פונה לחבריה, לחברי מוסדות המפלגה ולחברים אחרים המעוניינים לכתוב בנושאים אלה ומעוניינים להתייחס לצדדים שונים של הניסיון הסוציאליסטי, להגיש את הצעותיהם. על המגישים לציין את כותרת המאמר ולהוסיף תיאור בן פסקה של הנושא״.

את ההצעות נא להעביר ליו"ר הוועדה עסאם מח'ול (issam_makhoul@yahoo.com) עד 5 בספטמבר. התאריך האחרון להגשת המאמרים המלאים – 5 באוקטובר. בנוסף קראה ועדת החינוך למחוזות המפלגה ולסניפים ״לתכנן פעילויות ברמה המקומית והמחוזית – כולל הרצאות, סימפוזיונים, שולחנות עגולים וקריאה משותפת בספרות מרקסיסטית לנינית הקשורה בנושא. ועדת החינוך מבקשת מהסניפים והמחוזות לתאם פעילות זו עם הוועדה״.

 

הידיעה מתפרסמת בגיליון השבוע של "זו הדרך"