המפלגה הקומוניסטית הישראלית תקיים את המושב השלישי של הוועידה ה-27

המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) תקיים את המושב השלישי של הוועידה ה-27 בחודש נובמבר הקרוב. כך מסרה הוועדה המיוחדת המכינה את המושב שיוקדש לתקנון המפלגה. הוועדה פנתה לכל חברות וחברי המפלגה כדי שיגישו הצעות לדיון במסגרת המושב עד ליום שישי 29 בספטמבר.

2017-08-26_181642

הוועדה המיוחדת הוקמה על ידי הוועד המרכזי וועדת הביקורת של מק"י כדי לרכז את כל ההצעות שיתקבלו והפצתן בקרב כלל חברי המפלגה, לדיון בסניפים, וכדי להביאן בפני צירי הוועידה. שלושה הסעיפים הראשונים של התקנון קובעים כי "המפלגה הקומוניסטית נוצרה ככוח של השינוי החברתי העמוק, ככוח שמטרתו כינונה של חברה אחרת. בתחילת האלף השלישי השינוי הזה הוא חיוני במיוחד: הקפיטליזם המאוחר הוא משטר המאופיין בסתירות עמוקות ומבניות, בחוסר צדק, בהרס הסביבה העולמית, בשחיקת הישגי העובדים, בסדר עולמי שבמרכזו האימפריאליזם האמריקאי. הגלובליזציה של שלטון כוח הממון איננה מוצא מהמשבר החברתי, אלא הגורם המרכזי שלו".

עוד נקבע בסעיפיו הראשונים של התקנון שמק"י "היא מפלגה מרקסיסטיתלנינית – מושתתת על רעיונות הסוציאליזם המהפכני ומיישמת ומפתחת אותם באופן יוצר בהתאם לתקופתנו ולתנאים המיוחדים של ישראל. בדיוניה ובפעילותה המפלגה מסתייעת במורשת המתקדמת של שני העמים ופתוחה לכל הרעיונות המתקדמים במורשת האנושות.
מק"י היא מפלגה עצמאית בתנועה המהפכנית הגדולה, שעוצבה על בסיס הרעיונות המרקסיסטיים ושגובשה לכוח עצום בדרכו המהפכנית של לנין. לתנועה הזאת היו, במהלך המאה העשרים הישגים אמיתיים. אבל היו גם כישלונות. היו גם ימים בהם תנועתנו שגתה. מכך צריך ללמוד. את זה נצטרך להמשיך ולנתח. אבל בוודאי לא צריך להסיק מכך שמאמץ השינוי היסודי הוא מיותר, שצריך להסתפק במקומו רק בפוליטיקה המיידית, רק במה שניתן להשגה ברגע הנוכחי.

מק"י פועלת למען חשיבה פוליטית שתאפשר התמודדות עם הבעיות הדחופות הניצבות בפני האנושות, עמי האזור וישראל. המפלגה פועלת למניעת שואה של מלחמה גרעינית, העלולה לסכן את קיומו של המין האנושי; לחיסול נשק של השמדה המונית נשק גרעיני, כימי וביולוגי, להפסקת איום השימוש בו ולמניעת הפצתו; לחתימת ישראל על האמנה הבינלאומית לאיסור הפצתו של הנשק הגרעיני; המפלגה נאבקת למניעת הרס הסביבה ולמען שיתוףפעולה בינלאומי לפתרון הבעיות האקולוגיות.

ניתן לעיין בתקנון באתר מק"י: http://maki.org.il/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f

הצעות לשינויים ותיקונים ניתן לשלוח באמצעות הדוא"ל: info@maki.org.il

הצעות לשינויים ותיקונים ניתן לשלוח באמצעות הדואר: הוועידה המכינה של המושב השלישי, מק"י, ת.ד. 26205, ת"א 6126102

הצעות לשינויים ותיקונים ניתן לשלוח באמצעות הפקס: 03-6297263