המורים חוזרים ללמד אבל אלפי עובדי הוראה בתכנית קרב יישארו בבית

המורים אמורים לחזור בקרוב לעובדתם, אבל אלפי עובדי הוראה בתכנית קרב המופרטת יישארו בבית. התכנית הוותיקה מפעילה שיעורי העשרה בבתי ספר ברחבי הארץ וכעת כלל המדריכים בתכנית בחופשה ללא תשלום.

תכנית קרב מפעילה מזה 25 שנים תכניות העשרה ולמידה מגוונות ועשירות בתוך מערכת החינוך הפורמאלית, בדגש על מענה לפריפריה החברתית והגיאוגרפית ולאוכלוסיות מוחלשות. היא פועלת במעל 100 רשויות מקומיות, ומופעלת כיום עלידי החברה למתנ"סים, באמצעות תקציבים ממשרד החינוך ומהרשויות המקומיות. בעוד המורים בבתי הספר המשיכו לעבוד וללמד מרחוק, כ-3,500 מדריכי התוכנית הוצאו לחל"ת ב-15 במארס, ו-240 אנשי המטה הוצאו כשבוע אחריהם. לעובדי קרב לא ברור האם חזרת מערכת החינוך לפעילות תכלול גם אותם.

יצוין שלפני כחמש שנים התאגדו העובדים בהסתדרות, ולאחר מאבקים ארוכים הצליחו להסדיר את העסקתם הרציפה בקיץ, בין היתר באמצעות שילובם בתכניות "בית הספר של החופש הגדול", אחרי שנים ארוכות בהן פוטרו מדי קיץ. השנה החברה למתנ"סים זכתה שוב במכרז להפעלת התכנית, מה שהבטיח שהתנאים שסוכמו עמה בהסכם הקיבוצי יישמרו. כעת חוששים העובדים כי בהיעדר התייחסות ממשרד החינוך, הם עשויים למצוא עצמם שוב ללא עבודה בקיץ, בשעה שמשרד החינוך מציע לגייס סטודנטים כדי לתת מענה למצוקת כוח האדם הצפויה.