הלמ"ס: 89 אחוז מהישראלים מסכימים עם זכותם של העובדים להתאגד

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) פרסמה היום (ראשון) נתונים מתוך הסקר החברתי 2016, הנוגעים להתארגנויות עובדים וזכויות עובדים בישראל. בקרב בני 20 ומעלה, 89% מסכימים עם זכותם של עובדים להתאגד, ו-64% סבורים כי במקום עבודה שבו פועל ארגון עובדים, יש ביטחון תעסוקתי.

2018-02-11_204534

שביתה במפעל ECI למען חתימה על הסכם קיבוצי, ינואר 2018 (צילום: ועד עובדים)

כמו כן, מתוך כ-3 מיליון שכירים בני 20 ומעלה, 27% חברים בארגון עובדים כלשהו, כ-791 אלף איש, נכון לשנת 2016. 54% מהם שייכים להסתדרות הכללית החדשה, 22% להסתדרות המורים או לארגון המורים העליסודיים. 6% שייכים להסתדרות הרפואית בישראל או לאחד מארגוני הסגל האקדמי באוניברסיטאות. 58% מהשכירים בענף החינוך חברים בארגון עובדים ו-53% בענף מינהל מקומי, ציבורי וביטחון; וביטוח לאומי כך עולה עוד מהסקר החברתי.

מהסקר עולה כי בענפים היצרניים לא חל שינוי בשיעור החברים בארגוני עובדים בין השנים 2012 ו-2016 (כ-20% מהשכירים חברים), ואילו בענפי השירותים חלה עלייה מ-26% חברים בארגוני עובדים בשנת 2012 ל-29% בשנת 2016. התפלגות החברות בארגוני עובדים לפי רמת הכנסה מראה כי שיעור העובדים המאוגדים עולה מ-11% למשתכרים עד 5,000 ש"ח ל-38% למשתכרים בין 7,500 ל-14,000 ש"ח לחודש. ברמות הכנסה גבוהות מ-14,000 ש"ח, שיעור החברים בארגוני עובדים יורד ל-35%.

על מי מוטלת האחריות העיקרית לדאוג לזכויות העובדים? 28% סבורים כי האחריות מוטלת על המדינה; 39% האחריות מוטלת על ההנהלה במקום העבודה; 20% – האחריות מוטלת על ועד העובדים או ארגון העובדים; 5% – כל אחד צריך לדאוג לעצמו.

כמחצית (51%) מהשכירים החברים בארגון, סבורים כי הארגון שבו הם חברים דואג לשיפור שכרם של העובדים, 43% סבורים כי הארגון אינו דואג לשיפור השכר 9% מהשכירים, כ-250 אלף איש, העידו כי בשנים האחרונות זכויותיהם הופרו, יותר ממחציתם (58%) בתחום השכר ו-24% בתחום שעות וימי עבודה. כמחצית (51%) מהשכירים שזכויותיהם הופרו, פנו להנהלה במקום העבודה ו-36% לא עשו דבר.

בקרב השכירים שאינם חברים בארגון עובדים, 74% מציינים כי הסיבה לכך היא שאין ארגון עובדים במקום עבודתם, 8% אינם יודעים על האפשרות להיות חבר בארגון עובדים, 6% טוענים כי חברות לא תועיל להם.