היה נכון: ההסתדרות תובעת מהצופים 1.4 מיליון שקל על פגיעה בהתאגדות עובדיה

הסתדרות הגישה לבית הדין האזורי לעבודה בתלאביב בקשה כנגד תנועת הצופים ותביעה לפיצוי בסך 1.4 מיליון שקל נוכח הניסיונות האסורים, הבוטים והמתמשכים של הנהלת התנועה לסכל את התארגנות עובדיה בהסתדרות. מדובר בתביעה שהוגשה על ידי ההסתדרות כבר בחודש יולי 2018 וכעת היא מבקשת לחדש את הדיון בה ולתת פסק דין בתיק.

תנועת הצופים מעסיקה כ-700 עובדים צעירים מעל גיל 21, אשר נקלעו למצוקה בשל יחס ההנהלה אליהם ותנאי השכר הלא ראויים הנהוגים בה. על מנת לשפר את תנאי העסקתם הם התאגדו בהסתדרות בשנת 2017, אולם מרגע שנודע לתנועת הצופים על התארגנות עובדיה, במקום להיכנס עמם למו"מ ענייני ולכבד את רצונם כפי שהחוק מחייב, החלו בכיריה לסכל את ההתארגנות תוך שהם רוקמים תוכניות לפגיעה בה וחיסולה, ומוציאים אותן לפועל אחת אחרי השנייה.  

על פי הנטען בבקשה, התנועה פעלה באמצעים לא לגיטימיים ובלתי חוקיים כדי לסכל את ההתארגנות באמצעות פרסומים לעובדים, פגיעה בחברי הוועד, גיוס עובדים מקורבים להנהלה כדי לסכל את ההתארגנות, ניסיון לפטר חברת ועד ועוד.

אמנם בשלב מסוים החל מו"מ בין הצדדים, אולם הנהלת התנועה הקפידה להערים קשיים רבים בתיאום פגישות בין הצדדים, בעמידה על קיצוץ זכויות ובטענות סרק לחוסר יכולת כלכלית. כל זאת בשעה שההסתדרות ניהלה את המו"מ באופן עקבי וענייני מתוך רצון להגיע לעמק השווה ותוך הסכמת התנועה כי יש מקום לפעול לשיפור תנאי העבודה והשכר של העובדים.

בסופו של דבר התברר כי  המו"מ שניהלו הצדדים היה לא יותר ממסך עשן שנועד לעוור את העובדים, את ההסתדרות ואת בית הדין ולהסוות את כוונותיה האמיתיות של תנועת הצופים – סיכול ההתארגנות. לא למותר לציין שהתנהלות ביריונית זו של התנועה מנעה גם הענקת זכויות וביטחון תעסוקתי מעובדים, אשר משמשים באופן מסור ונאמן כשליחיה לחינוך הילדים והנוער המתחנכים בתנועה. לאחר שסוכמו תנאי העובדים בין הצדדים והיה נראה שההסכם כבר עומד להיחתם, בערב חתימת ההסכם, חזרה בה תנועת הצופים וסירבה לחתום עליו.