החברה הרב לאומית נסטלה מעבירה לאוקראינה את הניהול הפיננסי של אסם

החברה הרבלאומית השוויצית נסטלה, הבעלים של יצרנית המזון הישראלית אסם, החליטה להעביר 30-25 מתוך 50 עובדי מחלקת הנהלת החשבונות של אסם מחוץ לישראל. על כך פורסם הבוקר (ראשון) ב"כלכליסט". עובדי החברה חוששים שחלקים נוספים מהחברה יועברו לחו"ל. יצוין שרק לפני שבוע פורסם כי המנכ"ל איציק צאיג יסיים את תפקידו בקרוב. עוד לפני כן סגרה אסם את מחלקת הביקורת ואת מרכז הפיתוח בשדרות.

2018-06-10_195809

מאסם נמסר לכתבת העיתון כי "במסגרת שיפור תהליכים וקבלת שירות ממרכזים בינלאומיים של נסטלה, הושגו הבנות שהחברה תיפרד ממספר מצומצם של עובדים. תהליך הפרישה נעשה בהסכמה, בתנאים נדיבים ותוך הידברות עם ועד העובדים וההסתדרות".

יצוין שבאפריל אשתקד נחתם הסכם קיבוצי בלשכת יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, ובנוכחות נציגי הנהלת אסם וראשי הוועדים בקבוצה, שמעגן את זכויות העובדים בחברה, לנוכח העסקה שבמסגרתה רכשה נסטלה את מלוא המניות של אסם השקעות בע"מ.

אז נמסר כי "ההסכם שנחתם למעשה מבטיח את ביטחונם התעסוקתי ואת מכלול זכויותיהם של עובדי אסם, על מפעליה ועל אתרי החברות הבנות של הקבוצה, באופן רציף ומבלי לפגוע בתחולתם ובתוקפם של ההסכמים בהם הוסדרו סוגיות אלו ערב המיזוג. הסכם שיחול על כ-3,750 עובדי הקבוצה, קובע כי כל ההסכמים הקיבוציים, ההסדרים והנוהגים שהיו בקבוצה ערב עסקת המיזוג, ימשיכו לחול על העובדים.

נקודה נוספת בהסכם: הצהרתה של אסם כי "אין במהלך הרכישה כדי לשנות את מדיניות אסם לעניין פעילות מקומית, וכי נכון למועד חתימת ההסכם, יש בכוונתה של אסם לפתח ולהגדיל את היקף ההשקעות בקבוצה.

עם חתימת ההסכם אמר מ"מ יו"ר הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה ומזכיר ארצי שאחראי על תיק אסם, אליעזר בלו, הוסיף: "הצלחנו להביא בשורה אמיתית לעובדים ולהשיג הסכם ששומר על מעמדם ועל מכלול זכויותיהם. ההסכם מחזק את ביטחונם התעסוקתי של עובדי אסם".