הוכרז על ידי הבריטים בשנות ה-40: הממשלה רוצה להאריך את מצב החירום

הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הצורך להכריז על מצב חירום תתכנס ביום רביעי הקרוב על מנת להאריך את מצב החירום הקיים ללא הפסקה במדינת ישראל מאז בהקמתה ב-1948. ישראל היא המדינה היחידה בעולם בה שורר מצב חירום מזה 70 שנה ברציפות. מצב חירום הוחל בישראל סמוך להקמתה כחלק מאישור פקודת סדרי השלטון והמשפט שבעיקרה הותירה בתוקף את החוקים שהיו תקפים תחת שלטון המנדט בארץ של האימפריאליזם הבריטי.

2018-07-08_201318

חיילים בריטים בירושלים, בשנת 1947, עורכים חיפוש בעקבות מצב החירום שהוכרז על ידי המנדט (צילום: ויקיפדיה)

ב-13 באוקטובר אשתקד האריכה הכנסת, על פי בקשת הממשלה, את מצב החירום האמור להסתיים ב-12 באוגוסט הקרוב. מזכיר הממשלה, צחי ברוורמן, פנה ביוני האחרון אל יו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין וכתב לו כי "אני מתכבד להודיעכם כי הממשלה החליטה ב-3 ביוני 2018 להציע לכנסת, לפי סעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה, על מצב חירום לתקופה של שנה אחת".

יצוין שבשנת 1999 הגישה האגודה לזכויות האזרח עתירה לבג"ץ בדרישה לביטול ההכרזה על מצב החירום. בעתירה נטען כי החוקים שתוקפם תלוי במצב החירום מאפשרים הטלת הגבלות קשות על חופש הביטוי, פגיעה בזכות השביתה, בחופש ההתאגדות, בזכות הקניין ועוד, בניגוד לחוק יסוד: כבוד אדם וחירותו. בג"ץ דחה את העתירה בשנת 2012, כעבור 13 שנה לאחר הגשת הגשתה. השופט אליקים רובינשטיין קבע בפסק דינו כי ההחלטה האם להכריז על מצב חירום תלויה בשיקולים מדיניים שאין מקום כי בית המשפט יתערב בהם.