הוועדה לתיאום וביצוע של ההסתדרות הכריזה על 14 סכסוכי עבודה

הוועדה לתיאום וביצוע של ההסתדרות בראשותו של ג'יהאד עקל, התכנסה השבוע ואישרה מספר רב של סכסוכי עבודה חדשים. ראשון הסכסוכים שאושרו: של המשפטנים בשירות המדינה. בין העילות לסכסוך: מבוי סתום במו"מ לחתימת הסכם קיבוצי להסדרת תנאי העסקת המשפטנים ופגיעה הולכת ונמשכת בעבודה המאורגנת, הקשורה להעסקת משפטנים באמצעות חוזים אישיים ולא במסגרת ההסכמים הקיבוצייםעילה נוספת נוגעת לצעדים החדצדדיים שנקטה המדינה כמעסיקה תוך פגיעה במשפטנים ובאופק הקידום שלהם.

2017-12-07_202550

הפגנת עובדים בקריית הממשלה בתלאביב (צילום: ההסתדרות)

בחברת נמל אילת המופרט העילות לסכסוך הן התנהלות חסרת תום לב של הנהלת הנמל, הכוללת החלטה חדצדדית על הפחתת שכר לעובדים, במקביל להגברת עומסים וגרירת רגליים במו"מ להסכם קיבוצי. בסקטור התפעול וסקטור התצפית בנמל אשדוד העובדים דורשים לנהל מו"מ לחתימה על הסכם קיבוצי שיסדיר את נושא הערכת עובדי סקטור התפעול והשלכותיה, נוכח מבוי סתום במו"מ להסדרת תנאי העבודה של עובדי תחנות התצפית. בחברת נמלי ישראל העילה לסכסוך היא מיקור חוץ של פעילויות החברה, תוך החלשת הכוח הארגוני של נציגות העובדים.

ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים העילות לסכסוך הן: דרישת נציגות העובדים לנהל מו"מ על עתיד תעסוקת עובדי הרשות, על רקע פקיעתו של "חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים" בסוף החודש ובמפעל המים כפר סבא הוכרז סכסוך בגלל מבוי סתום במו"מ לחתימה על הסכם קיבוצי, במקביל להתנהלות החברה הפוגעת בנציגות העובדים ומחלישה את מעמדה.

קופת חולים מאוחדת: בין העילות לסכסוך: גרירת רגליים במו"מ לחתימה על הסכם קיבוצי חדש שיחול על אלפי עובדי הקופה משנת 2018, עריכת שינויים ארגוניים באופן חדצדדי, הגדלת היקף העובדים המועסקים במיקור חוץ והתנכלות לעובדים על ידי מנהלים בדרגים שונים, תוך יצירת סביבת עבודה מאיימת.

גם במשרד הביטחון ובצה"ל הוכרז סכסוך עבודה. בין העילות לסכסוך: ערעור ביטחונם התעסוקתי של אלפי עובדים, כתוצאה מהתכנון להעתיק את מחנות מרכז שיקום ואחזקה (מש"א) מתל השומר, צריפין וחיפה לאתר ציפורית – וזאת ללא ניהול מו"מ. מרכז תרבות וספורט כרמיאל, בין העילות לסכסוך: התחמקות וגרירת רגליים מצד המעסיק במו"מ לחתימה על הסכם קיבוצי להסדרת תנאי העסקת העובדים במתנ"ס.

בחברת כים ניר שירותי תעופה ונתיבי אוויר העילות לסכסוך הן דרישת נציגות העובדים לנהל היוועצות, הידברות ומו"מ להסדרת הצבתן של מצלמות במקום העבודה.

סכסוך עבודה הוכרז בשירות המדינה בעקבות החלטת הממשלה בדבר מינויי משנה למנכ"ל במינוי פוליטי, ללא מכרז וללא ועדת איתור וזאת בכל יחידה ממשלתית בה מעל ל-150 עובדים. מימוש החלטה זו יש בה כדי לפגוע קשות בשירות המדינה בכלל ובשירותים לאזרח בפרט, וכמו כן היא עלולה להביא לקריסת השירות הציבורי כולו.

עוד הכריזו סכסוכי עבודה: משגיחי הכשרות בפתח תקווה, הנציגות המשפטית של רשות האוכלוסין וההגירה בבתי הדין לעררים בירושלים ובקריית הממשלה בתלאביב. העילות לסכסוך בקריה: דרישת נציגות העובדים לנהל מו"מ הנוגע לבעיות החניה החמורות באזור הקריה, ואובדן הזמן של העובדים כתוצאה מבעיות אלה. המדינה מסרבת לנהל מו"מ בנושא עם נציגות העובדים.