הוועדה לתיאום וביצוע של ההסתדרות הכריזה סכסוכי עבודה בנמל אשדוד, תאגיד כאן ועוד

הוועדה לתיאום וביצוע של ההסתדרות אישרה בשבוע שעבר מספר רב של סכסוכי עבודה חדשים. בין מקומות העבודה שבולטים ברשימת ההסתדרות נמצאת חברת נמל אשדוד בה אושר סכסוך עבודה בסקטור מנהל ובכירים בנמל. על פי ההסתדרות, בין העילות לסכסוך: צעדים חדצדדיים מצד ההנהלה במקביל לקיום מו"מ על ההתייעלות בנמל, לרבות מגמה של פגיעה בעבודה המאורגנת וקליטת עובדים בחוזים אישיים ולא בהסכמים הקיבוציים. נציגות העובדים מלינה על השימוש לרעה בהליכי איוש משרות כדי לפגוע בקידום העובדים בהסכם הקיבוצי והכנסת עובדים מן החוץ לעמדות בכירות בנמל.

2018-09-24_181857

אסיפת עובדים, בחודש אוגוסט האחרון, בחברת הביטוח שבבעלות הקונצרן האמריקאי AIG (צילום: ועד עובדים)

מקומות נוספים בהם אושרו סכסוכי עבודה:  מכללת אורט בראודה בכרמיאל, עובדי המעבדות במערכת הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, המועצה הישראלית לצרכנות, חברת הביטוח AIG, עובדי בתי המשפט, שיכון ובינוי, תאגיד השידור הציבורי ״כאן״, דיילי ארקיע ועיריית רחובות.

העילות לסכסוך במכללת אורט בראודה בכרמיאל הן: מערכת יחסים עכורה בין ההנהלה לנציגות העובדים הכוללת צעדים חדצדדים ללא שיתוף נציגות העובדים, וכן דרישת העובדים לקיים היוועצות ומו"מ בכל הנוגע למיזוג של המכללה עם אוניברסיטת חיפה והשלכות המהלך עליהם.

עובדי המעבדות במערכת הבריאות דרשו להכריז סכסוך בגלל עומס עבודה כבד ויוצא דופן על עובדי המעבדה המביאים לשחיקתם ללא מתן מענה מספק והולם מצד המעסיקים, שימוש בצורות העסקה העוקפות את ההסכמים הקיבוציים ודרישת העובדים לנהל מו"מ להסדרת תנאי העסקתם לאור שינוי חדצדדי בשיטת העבודה במעבדות למיקרוביולוגיה.

במשרד להגנת הסביבה, הוועד מסר כי נרשם גידול משמעותי בהיקפי העבודה והאחריות של עובדי המשרד ללא מתן כל תוספת כוח אדם ושכר. ועד: חשיפת העובדים לאלימות מצד הגורמים המפוקחים על ידם, שכרם הנמוך של עובדי המשרד לעומת מקביליהם ביחידות דומות בשירות המדינה וסירוב המדינה לנהל מו"מ על נושאים אלו ואחרים.

במועצה הישראלית לצרכנות נרשמו סחבת וגרירת רגליים במו"מ לחתימת הסכם קיבוצי ראשון להסדרת תנאי העסקתם של העובדים, במקביל לשורת צעדים חדצדדיים הפוגעים בתנאי העבודה במועצה.

בחברת הביטוח שבבעלות הקונצרן האמריקאי AIG ננקטו שורת צעדים חדצדדיים מצד ההנהלה כגון פגיעה בהשתכרות חלק מעובדי המכירות, סיכון בטיחותם של עובדי הדואר והסריקה אשר הועברו לחדר חדש, העברת עובדי ניקיון מקבלן לקבלן תוך פגיעה בזכויותיהם וכן שינויים במודל השכר של עובדי השטח ובשעות הפעילות של צוותי השירות.

נציגות העובדים במערכת בתי המשפט דורשת לננהל מו"מ על השלכות כניסתו לתוקף של התיקון לתקנות בתי המשפט (אגרות), אשר משפיע באופן מהותי על אופי עבודת המזכירות ללא ביצוע הדרכה וללא תוספת כוח אדם. האחריות הרבה שהוּספה והעומסים מביאים הן לפגיעה בעובדים והן לפגיעה בשירות לאזרחים.

בשיכון ובינוי נציגות העובדים דורשת לנהל מו"מ לחתימת הסכם קיבוצי לעיגון והבטחת זכויות העובדים בעקבות מכירת החברה והארכת תוקף ההסכמים הקיבוציים הקיימים. תאגיד השידור הציבורי "כאן" העובדים מוחים על כוונת ההנהלה להעביר את פעילות התאגיד ירושלים באופן חדצדדי וללא קיום הידברות עם נציגות העובדים. עד עתה דחתה ההנהלה את בקשת העובדים לתקן ליקויים הקשורים למעבר לירושלים, בראשם בקשה לשפר את תנאי העבודה.

בחברת התעופה ארקיע המו"מ של הדיילים נקלע למבוי סתום. הדיילים דורשים להסדיר תנאי העבודה בטיסות ארוכותהטווח, המצריכות שהייה ארוכה של הדיילים בחו"ל, וזאת ללא תגמול ותוך פגיעה בשכרם. בנוסף לכך דורשת נציגות העובדים להסדיר את הצבתם של הפרסרים בטיסות חכורות, הנעשית כיום באופן הפוגע בשכרם.

הנהלת עיריית רחובות קיבלה החלטות צדצדדיות לרבות מיקור חוץ והוצאת עבודה שבוצעה על ידי עובדיה עירייה לגורמים חיצוניים, במקביל למערכת יחסי עכורה בין ההנהלה לוועד תוך פגיעה בעובדים.