הוועדה למעמד האישה: מעל 700 היתרים לפיטורי עובדות בהיריון ניתנו ב-2017

יותר מ-700 היתרים לפיטורי עובדות בהיריון ניתנו אשתקד. כך עולה מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בראשות ח"כ עאידה תומאסלימאן (חד"ש הרשימה המשותפת) שנערכה היום (שני). המידע נמסר במסגרת הדיווח השנתי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אודות היקף הפיטורים של עובדות בהריון ובטיפולי פוריות לשנת העבודה 2017.

2018-02-12_195658

על פי הדיווח, במהלך השנה הוגשו 1190 בקשות על ידי מעסיקים, ב-1083 מהם כבר התקבלה החלטה. ב-777 מהמקרים (72%) ניתן ההיתר המבוקש (מתוכם 30 היתרים לצמצום משרה או הכנסה). מדובר בירידה בהיקף הפניות ביחס לשנים קודמות לשם השוואה, בשנה שעברה דיווח המשרד על 1589 בקשות ועל 964 היתרים שניתנו. בשנת 2015 הוגשו 1422 בקשות וניתנו 956 היתרים.

בדומה לשנים קודמות, מרבית הבקשות שהוגשו השנה (62%) עסקו בפיטורי עובדת בזמן היריון. 16% עסקו בפיטורי עובדת במהלך 60 יום לאחר חזרתה מחופשת לידה, 13% בפיטורי עובדת הנמצאת בתהליך של טיפולי פוריות והיתר בפיטורים בתום חופשת לידה (7%) או בחופשה ללא תשלום (2%). מתוך כלל ההיתרים שניתנו השנה, ב– 454 מקרים העילה הייתה כלכלית (סגירת עסק או מחלקה, צמצום כוח אדם, סיום פרויקטים, שינויים במבנה ארגוני ועוד). ב– 264 מקרים העילה היא תפקוד ונסיבות חמורות וב-59 מקרים היה מדובר בתום מינוי או סיום חוזה.

425 מהעובדות שלגביהן ניתן ההיתר מתגוררות במרכז, 166 בצפון, 130 בירושלים ורק 56 באזור הדרום. 32 מהעובדות משתייכות לחברה הערבית, 66 לחברה החרדית ו-11 עובדות זרות. התחום בו ניתן מספר ההיתרים הגבוה ביותר הוא שירות לקוחות ואדמיניסטרציה – 264 היתרים. ב-109 מקרים מדובר במנהלות, ב-84 מקרים בעובדי הוראה וב-80 מקרים במקצועות הנדסה. במרבית המקרים (459) הוותק של העובדות שלגביהן ניתנו ההיתרים עומד על בין 2-5 שנים.

עוד נמסר כי בשנת 2017 הוגשו למשרד 70 פניות של עובדות בטענה להפרות של חוק עבודת נשים, חלקן עדיין נמצאות בטיפול (11). 3 עובדות הוחזרו לעבודה בעקבות הפנייה למעסיק ו-23 נותבו לאכיפה. ב-16 מהפניות לא נמצא חשד להפרה של החוק. כלל העיצומים הכספיים שהוטלו על מעסיקים בשנת 2017, בגין 19 הפרות של חוק עבודת נשים עומד על 653 אלף שקל. מתוכם, 9 עיצומים הוטלו בגין פיטורי עובדות בהיריון ללא היתר (300 אלף שקל), 5 בגין הפרת האיסור לפגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת (176 אלף שקל) ו-3 בגין הפרת איסור לפיטורי עובדת בטיפולי פוריות (106 אלף שקל).