ההסתדרות לבג"ץ: לעובדי חברת החשמל יש זכות לשבות ואין בכך שום דבר חדש

ההסתדרות וועד עובדי חברת החשמל הגישו אתמול (ראשון) תגובה לצווים על תנאי שנקבעו בהחלטת בג"ץ מיולי האחרון בנוגע לזכות השביתה, בעתירות שהוגשו על ידי המדינה ופורום יצרני חשמל פרטי, על פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה ממאי אשתקד. על רקע בקשת המדינה והיצרנים הפרטיים למנוע את זכות השביתה של עובדי חברת החשמל, בתגובת ההסתדרות לבית הדין מובאים מכתבי עמדה מטעם ארגוני העובדים הגדולים בעולם.

2018-02-05_204746

עובדים בפקיסטן מוחים נגד הפרטת חברת החשמל (צילום: המפלגה הקומוניסטית של פקיסטן)

עוד מצורפת לתגובה פניה רשמית שהגישה ההסתדרות בספטמבר האחרון לוועדת המומחים של ארגון העבודה הבינלאומי ((ILO בטענה שהתנהלות המדינה מפרה את הוראות האמנה בדבר ההגנה על חופש ההתארגנות. בתגובה נכתב שוועדת המומחים פנתה לממשלת ישראל כדי לקבל את תגובתה.

נציגות העובדים טוענת כי בפסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה אין משום טעות או חידוש והוא מעוגן היטב בהלכה ובפסיקה של בית המשפט העליון ושל בתי הדין לעבודה, שכן לעובדים קמה זכות שביתה על נושאים כלכליים מובהקים שנוגעים לעובדים, ובראשם סיום העסקה של אלפי עובדים ולכן בפסק דינו של בית הדין הארצי שנתן זכות שביתה לא היה חידוש. טענות המדינה והפורום, כאילו זכות השביתה ניתנה כנגד הרפורמה עצמה אינן מבוססות על פסק הדין הארצי אלא על מתן פרשנות מוטעית ומסולפת לעמדת נציגות העובדים וכי העותרים שוגים בה לחלוטין.

ההסתדרות עדכנה את בג"ץ כי לאחר הדיון בבית המשפט העליון נכנסו הצדדים להליך היוועצות ומשא ומתן על תוכנית רפורמה חלופית אשר במסגרתה מתגבשות הסכמות בנושאים אשר יש להסדירם בהסכמים קיבוציים לרבות: צמצום מצבת העובדים הקבועים מ– 8800 לערך ל-6400 לערך תוך הסדרת הליכי ותנאי פרישה של אלפי עובדים, שינויים בשכר (למשל שינויים בשיטת שכר עידוד), ניוד עובדים, שינוי בהליכי המשמעת בחברה, שינוי בשיטת מכרזים בנוגע לעובדים בחברה, הסדרת העסקת העובדים בחוזים אישיים למול הסכם קיבוצי בחברה, תנאי העסקת עובדים בתקופת ארעיות וקבלת הקביעות בחברה, מעבר עובדים לחברות פרטיות ולחברה ממשלתית אחרת, תנאי הפנסיה בחברה, תנאי שכר של עובדים עתידיים, הסדרת עבודת עובדים במתכונת חודשית ובמתכונת עובדי שעות, הסדרת השלכות מיקור חוץ על עובדי החברה ועוד.

נציגות העובדים טוענת כי ההסכמות המתגבשות בין המדינה, חברת החשמל ונציגות העובדים מעידות על סכסוך כלכלי, בבחינת "סוף דבר המעיד על ראשיתו" – וכי מדובר בצעדים בעלי השלכות והשפעות מהותיות וקשות על העובדים ונציגות העובדים.