ההסתדרות: בג"ץ דחה את עתירת המדינה לפגוע בשכרם של עובדים שובתים

בג"ץ דחה היום (רביעי) את עתירת המדינה שביקשה לפגוע בשכרם של עובדים שובתים. בהחלטה נקבע כי אין מקום להתערב בפסיקת בית הדין הארצי שניתנה לפני כשנה, ומסדירה את אופן תשלום השכר לעובדים שערכו שביתה חלקית. כך נמסר בצהריים על ידי דובר ההסתדרות.

2018-07-11_203509

לטענת ההסתדרות, "המדינה עתרה לבג"ץ וביקשה להעמיד לרשות המעסיק כלים קיצוניים יותר מאלה שמעמיד החוק ופסק הדין שניתן אשתקד. בין היתר ביקשה המדינה שייקבע כי המעסיק רשאי להוריד משכר העובד כראות עיניו ללא פנייה מוקדמת לבית הדין, וכן כי הוא יהיה רשאי לנכות לעובד את מלוא השכר המשתלם לפי תפוקות גם אם העובד השלים את ביצוע העבודה המזכה בשכר זה. בהחלטת בג"ץ שניתנה היום נדחתה עתירת המדינה ונקבע כי אין מקום להתערב בפסיקת בית הדין הארצי".

אך לדברי איתמר לוין מאתר "מחלקה ראשונה", פסק הדין של השופט מני מזוז, בהסכמת השופטים יצחק עמית ודוד מינץ, "מתאר תמונה הרבה פחות דרמטית והחלטית. לדבריו, המדינה ביקשה לקבוע שהמעסיק רשאי לנכות חלקית משכר עובדיו השובתים בלא לפנות לבית הדין, וציינה שזו הפרקטיקה הנהוגה מזה שנים. בג"ץ דחה את העתירה משום שבית הדין הארצי כלל לא פסק הלכה מחייבת הפוכה".

לוין הדגיש גם פסקת הסיום של השופט מזוז מבהירה שההסתדרות ניפחה בצורה משמעותית את פסק הדין: "אשר על כן ראינו לדחות את העתירה מבלי לנקוט עמדה לגופה של המחלוקת המועלית בה והשאלות הנלוות לה".