ההנהלה הבטיחה לא לשנות נוהג: תם סכסוך העבודה בסינמטק תל-אביב

ההנהלה הבטיחה לא לשנות נוהג קיים וכך תם סכסוך העבודה בסינמטק תלאביב. ועד עובדי הסינמטק הכריז לפני שבועיים על סכסוך עבודה. בסינמטק מועסקים 73 עובדים המאוגדים בהסתדרות יחד עם 16 עובדי חברות כוח אדם וצעירים בהעסקה זמנית. לדברי הוועד, סכסוך העבודה הוכרז "בגלל שההנהלה נקטה בצעדים חדצדדיים במספר נושאים, עם דגש על פגיעה במימוש ימי מחלה בימי שישי ושבת שעבור העובדים הינם ימי עבודה". בעקבות המו"מ שהתנהל בין הצדדים הוסרו הצעדים וסוכם עוד לקלוט בהעסקה חודשית שלושה עובדים שהועסקו עד עתה על בסיס שעתי ומעתה יהיו חלק מההסכם הקיבוצי.

יצוין שעובדי סינמטק תל אביב חתמו במאי 2015 על הסכם קיבוצי חדש עם הנהלת הסינמטק. ההסכם הביא לפריצת דרך בעיקר בתנאי ההעסקה של העובדים הזוטרים, המועסקים על בסיס שעתי.