הגישו התנגדות לתכנית מסילת ערד לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה

עמותת במקום מתכננים למען זכויות תכנון ומרכז עדאלה הגישו לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום התנגדות לתכנית "מסילת ערד" וביקשו מהוועדה לבחון חלופות שפגיעתן בזכויות של תושבי האזור הערביםבדואים פחותה יותר. התכנית הנדונה אמורה ליצור מסגרת תכנונית להתוויית מסילת ברזל מחושמלת לעיר ערד, בשטח של כ-4,700 דונם. את ההתנגדות לתכנית הגישו סוהאד בשארה ומאיסאנה מוראני מעדאלה ודפנה ספורטה ונילי ברוך מבמקום, בשם המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב ומספר תושבים מהיישובים הבדואים באזור.

2017-08-20_193741

 בהתנגדות צוין כי תוואי המסילה יגרום לפגיעה קשה בזכויות התושבים בדואים באזור: "למרות החשיבות הרבה בהקמת מסילה שתאפשר לכלל תושבי המרחב תחבורה ציבורית נוחה ומהירה יותר ממקום מגוריהם אל הערים והיישובים בסביבה, התוואי המוצע יביא לפגיעה נרחבת בתושבים הבדואים המתגוררים לאורך התוואי ובכלל זה, חסימת דרכי גישה לכפרים הנמצאים לאורך התוואי ומניעת גישה לבתי מגורים ושטחי חקלאות; הטלת מגבלות בנייה ופיתוח מחמירות בצדי התוואי ועל גבי רצועות קרקע רחבות בהם קיימים אותם ישובים בדואים; מניעת השימוש בשטחי חקלאות מעובדים בתחום התוואי; הפקעת אדמות נרחבת; הריסות בתים ופינוי; והגבלות חמורות על אפשרויות הפיתוח והבנייה".

הארגונים הביאו בהתנגדותם לתכנית מספר דוגמאות המוכיחות כי מנסחי התכנית התעלמו מהשלכותיה על כ-50,000 תושבים בדואים המתגוררים בכסייפה
ואלפורעה וכן בכפרים הלא מוכרים: אל בחירה, אל מזרעה, קטמאת וע'זה. כך, למשל, צוין בהתנגדות ביחס לכפר אלפורעה, כפר הנמצא בהליכי תכנון, כי "התוואי המוצע של הרכבת יביא להריסת עשרות מבנים קיימים בכפר, ויטיל מגבלות על עשרות מבנים נוספים אשר נמצאים ברצועת הרכבת המוצעת. מבנים רבים נוספים יושפעו ממטרדי רעש, זיהום וקרינה של הרכבת הסמוכה. מצב זה יכול להוביל לעיוותים תכנוניים רבים כתוצאה מאי לקיחה בחשבון את צורכי הכפר התכנוניים וההתפתחותיים ולהערים קשיים בפני האפשרות של תכנון הולם ומקיים לכפר, ובכך לטרפד את החלטת הממשלה להכיר בכפר."

בפניית הארגונים נטען כי התכנית לא התבססה על תשתית עובדתית מלאה ורלוונטית לכל תושבי האזור: "המחדל של רשויות התכנון מתייחס לאי בדיקה עניינית של המסכת העובדתית שביסוד קבלת ההחלטה בדבר הפקדת התכנית הנדונה הינו חמור ביותר, במיוחד כאשר מדובר בהחלטה החורצת את גורלם של מאות משפחות להרס בתיהם, להרס השקעותיהם הכלכליות ולפגיעה בחיי חברה ובחייהם השבטיים. הלכה פסוקה היא כי כל רשות מנהלית, בבואה לקבל החלטה, חובה עליה להתבסס על תשתית עובדתית מתאימה ומספקת. שהרי אין טעם בהחלטה, חוקית ככל שתהיה, אם אין היא מתאימה לנסיבות העובדתיות של המקרה."

יצוין שבמקום ועדאלה הציעו תוואי חלופי למסילה אשר פוגע בצורה פחותה יותר בזכויותיהם של תושבי האזור: "מוצע לבחון הסטת המסילה מצפון לכביש 31, תוך התחשבות בתכניות פיתוח קיימות ובשטחים החקלאיים באזור. היתרון המרכזי של הסטת התוואי צפונה הוא העובדה ששטח זה פנוי  לגמרי מכל בינוי, דבר שיצמצם לאין ערוך את הפגיעה במרקם הבנוי והאנושי הקיים. מעיון במסמכי התכנית נראה כי תוואי זה לא נשקל."