הגיעו להבנות: הרופאים הווטרינריים וההסתדרות ביטלו את השביתה ביום חמישי הקרוב

בתום מו"מ שהתקיים בימים האחרונים בין הנהלת התאגיד לפיקוח וטרינרי, ההסתדרות וועד עובדי התאגיד, הגיעו הצדדים לשורה של הסכמות ביניים בנוגע לתנאי השכר של הווטרינרים, בגינם הכריזו בשבוע שעבר העובדים על שביתה.

מהסתדרות נמסר כי "נוכח ההסכמות, ומתוך אחריות של כל הצדדים להשלכות של שביתה בתחום הפיקוח על המזון בתקופת החגים הקרובה, לא תתקיים נכון לעכשיו שביתה, והצדדים ימשיכו במו"מ".

רופאים וטרינריים בפעולה (צילום: ויקיפדיה)

 

סכסוך העבודה פרץ לאחר שב-3 במארס האחרון החל לפעול תאגיד הפיקוח הווטרינרי, אחרי שהפיקוח הוצא ממשרד החקלאות. עקב כך הורעו תנאי העסקת העובדים. במכתב ששלח הוועד למנכ"לית התאגיד ד"ר תניב רופא נכתב: "הוועד והאיגוד המקצועי בהסתדרות פועלים בכל דרך על מנת להביא להסדרת תנאי קליטת העובדים, תנאי העסקתם והסכם פרישה, בהתאם למסמך העקרונות הנוגעים לתנאי העסקת העובדים בתאגיד הפיקוח הווטרינרי וכן להסדרת בעיות שכר לטענת העובדים". בנוסף נכתב, כי "ניסיונות אלו להסדרת תנאי העובדים החלו עוד בחודש ספטמבר 2019 טרם תחילת פעילותו של התאגיד מול מנהלת ההקמה. למרות החודשים הרבים שחלפו ונושאים מהותיים שטרם הוסדרו, גילתה נציגות העובדים אחריות והבנה לקשיים של תאגיד חדש בהקמה. עד עצם היום הזה הופגן איפוק מרבי ולא ננקטו כל צעדים מול הפגיעה המתמשכת בעובדים. יתרה מזאת, נציגות העובדים משתפת פעולה באופן מלא עם התאגיד ועשתה כל שביכולתה ליצירת שקט תעשייתי, בתקווה כי בכך יתוקנו הליקויים ותיפסק הפגיעה המתמשכת בעובדים. למרות כל זאת, לא רק שאנו עדים לפגיעה מתמשכת בעובדים, נדהמנו לגלות בימים האחרונים כי הנהלת התאגיד פועלת באופן חד צדדי וללא הסכמת נציגות העובדים תוך פגיעה נוספת וחמורה בזכויות העובדים".

ועד הרופאים הווטרינריים הדגיש כי "צעדים חד צדדיים אלה ונושאים נוספים התגלו חלקם באקראי ע"י עובדים בתלוש השכר האחרון שלהם ובמהלך החודשים האחרונים ואחרים נידונים מזה חודשים רבים ללא פתרון". בין היתר, נרשמה הפחתה חד צדדית של שכר רופאים וטרינריים אשר עברו לתאגיד מהרשויות המקומיות. הפחתה זו נעשתה בהיעדר סמכות תוך התעלמות מוחלטת מהליך תקין המקובל בעת שעולה חשש לחריגות שכר לכאורה. זאת ללא כל שיח מוקדם עם נציגות העובדים וללא מתן אפשרות לטיעון העובדים יחד קביעת ותק לעובדים באופן שרירותי תוך התעלמות מוחלטת מהוותק בפועל של העובדים. כמו כן, התאגיד משלם שכר לעובדים חדשים (דור ג') בניגוד למתווה השכר שהוצג להם על ידך בעת קליטתם לעבודה בתאגיד".