האגודה לזכויות האזרח מצדדת בפסיקת בג"ץ שפסל את הפרטת גביית הארנונה

האגודה לזכויות האזרח מצדדת בפסיקת בג"ץ שפסל את הפרטת גביית הארנונה. בג"ץ פסל לפני החג את השימוש שעושות עיריות ורשויות מקומיות בחברות גבייה פרטיות, וקבע שיש להסדיר את הנושא בחוק תוך שנה.

מהאגודה נמסר כי "כבר שנים שאנחנו מתריעים על הפגיעה הקשה שגורמת הפרטת הגבייה לזכויות של אנשים שנקלעו לחובות. גביית חובות היא פעולה שלטונית מובהקת שכרוכה בהפעלה של אמצעים כוחניים. היא חייבת להיעשות ברגישות, בהגינות ובשיקול דעת לגבי יכולתם של החייבים להתמודד עם החוב".

2018-04-07_175617

"לא ייתכן להעביר תפקיד רגיש כל כך לידיים של חברה פרטית, שפועלת למטרות רווח ושלא כפופה למגבלות שחלות על עובדי ציבור. האינטרס של החברות הפרטיות הוא לגבות את החוב בכל דרך כדי להרוויח, והחשש הוא שזה ייעשה על חשבון זכויותיהם של החייבים. בצדק קבע בית המשפט שהפרטה כזו יוצרת חשש לניגוד עניינים", הדגישו.

האגודה קראה לחברות ולחברי הכנסת "לקחת את פסיקת בג"ץ שני צעדים קדימה", לאסור על השימוש בחברות הגבייה הפרטיות, כך שגביית חובות תיעשה רק בידי גורם ציבורי, ולבטל את פקודת המסים (גבייה) המעניקה סמכויות גבייה דרקוניות לרשויות המקומיות. "גם לחייבים יש זכויות, ואסור שגביית חובות תדרדר אדם לעוני", הוסיפו.