האגודה לזכויות האזרח דורשת להפסיק חקירות השב"כ בנתב"ג ובמערבים היבשתיים

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, הודיעה כי תבדוק את שורת המקרים שבהם עיכב השב"כ אזרחים ישראלים וזרים עם כניסתם לארץ, ותשאל אותם אודות הקשרים שלהם לארגוני שלום וזכיות אדם. בלשכתה של זילבר אמרו כי פנו לקבל את התייחסות גורמי השב"כ לטענות האגודה לזכויות האזרח. בשבוע שעבר עוכב בנתב"ג העיתונאי היהודיאמריקאי פיטר ביינרט, ובשב"כ אמרו כי היה מדובר ב"טעות בשיקול הדעת של הגורם המקצועי בשטח".

2018-08-19_195455

האגודה פנתה ליועץ המשפטי לממשלה, בשם שורה של ארגונים, הפועלים לשינוי חברתי או פוליטי או להגנה על זכויות אדם, בעקבות מספר מקרים שבהם פעילות ופעילים חברתיים עוכבו בשדות התעופה. מדובר בפעילים של ארגונים שסדר היום שהם מובילים אינה מקובלת על ממשלת הימין והכיבוש. הפעילים עוכבו למרות שארגוניהם פועלים כדין, ופעילותם אינה בלתי חוקית.

בפנייה ציינו עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה, ועו"ד דבי גילדחיו, מנהלת קידום מדיניות וחקיקה, כי על פניו נראה שמדובר בעיכוב פסול של פעילי חברה אזרחית, ועולה חשש שמטרתו לאיים ולהרתיע פעילים מלפעול. הם הדגישו שפעילות הארגונים והפעילים/ נופלת באופן מובהק תחת חופש הביטוי וההתאגדות, שהן לא רק זכויות יסוד בסיסיות, אלא אף כאלה המבטיחות קיומה של חברה ומדינה דמוקרטית. כמו כן הם קשרו את התופעה לקונטקסט הרחב יותר של פגיעה שיטתית בארגונים ובפעילים של החברה האזרחית בשנים האחרונות. הארגונים ביקשו מהיועץ המשפטי לממשלה להבהיר לרשויות הרלבנטיות, כי עיכוב פעילם באופן זה הוא פוגעני ואסור, וכי במקרה שסבורות הרשויות כי יש להם עילה לחקירה של אדם כלשהו עליהן לפעול בדרכים החוקיות והמקובלות.

הפנייה נשלחה בשם האגודה לזכויות האזרח, אמנסטי ישראל, במקום, בצלם, גישה, הוועד נגד עינויים, המוקד להגנת הפרט, המוקד לפליטים ומהגרים, זזים, יש דין, מחסום ווטש, מכון עקבות, סיכוי, עדאלה, עיר עמים, קו לעובד, קואליציית נשים לשלום, רופאים לזכויות אדם ושומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם.