האגודה לזכויות האזרח: אפליה קשה בתקצוב בתי הספר הערביים במזרח ירושלים

לפני מספר שנים התקבלה החלטת ממשלה ובעקבותיה תוכנית חומש עם יעד תקציבי של 45 מליון שקל לעידוד לימוד התוכנית החינוכית הישראלית במקום הפלסטינית בירושלים המזרחית שתחת כיבוש. אלא, שעל פי האגודה לזכויות לאזרח "שבשנה האחרונה ולקראת תחילת שנת הלימודים הנוכחית וחלוקת התקציבים מתברר שהעידוד של התוכנית הישראלית בא על חשבון גריעה מהתקציב השוטף שאמור להיות מיועד לכלל בתי הספר בירושלים המזרחית באופן שוויוני, ולא באמצעות הקצאת תקציב נוסף".

2016-08-24_184936

כך, לקראת פתיחת שנת הלימודים נודע לאגודה, כי משרד החינוך מתכוון להקצות שעות דיפרנציאליות (שמטרתן צמצום פערים) אך ורק לבתי הספר המעטים בירושלים המזרחית המלמדים את תוכנית הלימודים הישראלית. כמו כן, פורסם כי המשרד לענייני ירושלים מעביר תוספת תקציבית של כ-20 מיליון שקל לשיפוץ מוסדות הלימוד בירושלים המזרחית, אולם מתנה זאת בהסכמת המוסד החינוכי לאמץ את תכנית הלימודים הישראלית. בשנת הלימודים הנוכחית התוכנית הישראלית תלמד רק ב-23 בתי ספר מתוך 180 בירושלים המזרחית. שאר התלמידים הפלסטינים בירושלים המזרחית לומדים את התוג'יהי – תוכנית הלימודים הפלסטינית – שאושרה על ידי הרשויות הישראליות ועוברת ביקורת של משרד החינוך לפני פתיחת כל שנת לימודים.

האגודה לזכויות האזרח פנתה למיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך, בבקשה להבטיח חלוקה שוויונית של שעות החינוך הדיפרנציאליות לבתי הספר בירושלים המזרחית. כמו כן האגודה פנתה לח"כ זאב אלקין (הליכוד), השר לענייני ירושלים ומורשת, בבקשה שיחזור בו מההתניה של העברת תקציב למטרת שיפוץ ופיתוח מוסדות החינוך בירושלים המזרחית באימוץ תכנית הלימודים הישראלית. בפניות הדגישה עו"ד נסרין עליאן כי מדובר בהחלטות פסולות שנגועות במניעים זרים, אשר תוצאתן אפליה בין התלמידים הפלסטינים בירושלים, ופגיעה בזכותם של עשרות אלפי תלמידים לשיווין בחינוך.

על פי תחקיר שפורסם אתמול (שלישי) ב"הארץ", תלמיד בבית ספר תיכון עירוני במזרח ירושלים מקבל פחות ממחצית התקציב של תלמיד במערב העיר, כך עולה מספר התקציב של עיריית ירושלים. עוד עולה מניתוח התקציב כי בתי הספר הפלסטיניים לא מקבלים את כל הכסף שמשרד החינוך מעביר עבורם לעירייה. כך, למשל, בבית הספר התיכון "בית חינוך" במערב ירושלים ובבית הספר התיכון לבנים ראס אל־עמוד במזרח העיר לומד מספר כמעט זהה של תלמידים, 782 ו–783 בהתאמה. שניהם בתי ספר עירוניים, כלומר, כל תקציבם מגיע מהעירייה וממשרד החינוך. עם זאת, התקציב המועבר לבית חינוך מהעירייה השנה מסתכם בכ-16 מיליון שקל ואילו התקציב עבור בית הספר בראס אלעמוד הוא כ-3 מיליון שקל.