דיון על השתלטות האנגלית כשפה יחידה במדעי הרוח והחברה בישראל

מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל מתיימרת להשתלב במידה הולכת וגדלה בקהילה האקדמית הבינלאומית. אך למעשה, "הקהילה האקדמית הבינלאומית", כפי שנתפסת על ידי ראשי המוסדות להשכלה גבוהה הינה שילוב של הדגם האמריקאי של השכלה מופטרת עם ניהול ניאוליברלי. אחת התוצאות הבלתי נמנעות היא הניתוק הגובר בין החוקרים לבין החברה והתרבות המקומיות.

2018-03-03_211908

הדרישה של ראשי המוסדות לפרסום בבמות בינלאומיות (הנשלטות על ידי ארבע תאגידים רבלאומיים העוסקים בפרסום כתבי עת) מביאה לידי כך שאקדמאים רבים, גם במדעי הרוח והחברה, מפרסמים רק באנגלית. עקב כך הם הולכים ומאבדים את היכולת לחשוב, לחקור ולכתוב בשפת המקום ובעצם לתקשר עם החברה. לתופעה זו, כאמור, השלכות רחבות, ואלה המרכזיות שבהן: התנכרותם של חוקרים ומרצים במדעי הרוח והחברה לשפת המקום גורמת לדלדול המחשבה והשפה; הכתיבה בשפה זרה נוטה לעיתים לדלות ולשטחיות ומפרנסת תעשייה תתקרקעית שלמה של תרגומים ברמה נמוכה; התרופפות הקשר בין האקדמיה לציבור, והתהודה המועטה של המחקר העשיר הנעשה במוסדות, תורמים לירידה בפופולריות של הלימודים האקדמיים במדעי הרוח והחברה.

במכון ון ליר יתקיים ביום שלישי, 13 במארס, כינוס בנושא בו ישתתפו חוקרים ובעלי תפקידים במערכת ההשכלה הגבוהה וידונו בכרסום במעמדה של השפה העברית באקדמיה בישראל. כמו כן יידון מצבה המיוחד, והשברירי עוד יותר, של השפה הערבית באקדמיה הישראלית. יצוין שהדיון נערך במסגרת הפעילות, הנמשכת מזה שנתיים, של התארגנות המרצים מן השמאל בהשכלה גבוהה "אקדמיה לשוויון" ורבים חבריה ייקחו חלק במושבים השונים, החל משעה 9:30. הנהלת ון ליר החליטה להשמיט פרט חשוב זה מהזמנת האירוע.

בכנס ישתתפו: פרופשי לביא, ראש מכון ון ליר בירושלים; ד"ר עפרי אילני, אקדמיית פולונסקי, מכון ון ליר בירושלים; פרופ' נילי כהן, נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים; ד"ר דימיטרי שומסקי, האוניברסיטה העברית בירושלים; ד"ר יוכי פישר, מכון ון ליר בירושלים; ד"ר תמי רזי, מכללת ספיר; ד"ר לין חלוזיןדברת, אוניברסיטת תל אביב; ארי סטון, אגף תכנון ומדיניות, הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה; ד"ר יונתן מנדל, מכון ון ליר בירושלים; פרופ' איתן בריוסף, אוניברסיטת בןגוריון בנגב ועורך כתב העת תיאוריה וביקורת; ד"ר אייל חוברס, אוניברסיטת תל אביב וד"ר מוהנד מוסטפא, מדה אלכרמל. כאמור, הכנס יתקיים במכון ון ליר בירושלים, רחוב ז'בוטינסקי 43.