דיווח מדינת ישראל לאמנת האו"ם על אפליית נשים מכיל הטעיות ופערי מידע

הוועדה לקידום מעמד האישה קיימה השבוע דיון בנושא הדיווחים שמעבירים המדינה וארגוני החברה האזרחית לוועדה לאמנת האו"ם בדבר ביעור כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW), אשר אושררה על ידי מדינת ישראל בשנת 1997. כמו כן עסק הדיון בהמלצות שכתבה הוועדה ביחס לישראל, על פי הדיווח לשנת 2017.

2018-03-15_200446

גרפיטי בבואנוס איירס שצויר בעת כינוס הוועדה לאמנת האו"ם בדבר ביעור כל צורות האפליה נגד נשים: "לא רוצות פרחים, אנו דורשות זכויות" (צילום: פרנסה לטינה)

הדיון התקיים בהשתתפות עו"ד אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים, שעמדה בראש המשלחת לז'נבה, אשר דיווחה בחודש אוקטובר האחרון לוועדת האו"ם האחראית על יישום האמנה, אודות יישומה בישראל. הדיווח לוועדת האמנה מתבצע אחת לארבע שנים ועבור ישראל מדובר בדיווח השישי במספר.

בראשית הדיון הציגה המנכ"לית את המלצות ועדת האו"ם לשנה זו, המתבססות על הדיווח שהעבירה המדינה וכן על דיווחים שהעבירו ארגונים אזרחיים שונים הפועלים בתחום ("דוחות צל"). בין היתר דיווחה כי הוועדה בירכה במסקנותיה את מדינת ישראל על הליכי יישום האמנה, ביניהם הארכת חופשת הלידה, קביעת אמצעים למניעת הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה ועוד.

עוד ציינה כי הוועדה בירכה על קידום תכנית ממשלתית ליישום החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם משנת 2000, הקוראת להגן על נשים במוקדי סכסוך ולשלבן במוקדי קבלת החלטות. נקודה זו עוררה מחאה בקרב משתתפות הדיון, שכן החלטת הממשלה משנת 2014 לקידום תכנית זו מעולם לא יושמה. היא הבהירה כי הנתון התבסס על דיווח המשרד לשוויון חברתי וכן הסבירה כי על אף שהתכנית טרם פותחה, הנושא נמצא על סדר יומה של הרשות לקידום מעמד האישה.

לדברי יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, ח"כ עאידה תומאסלימאן (חד"ש הרשימה המשותפת): "ועדת האו"ם בירכה על משהו שלא קיים. רק אתמול עברה החלטת ממשלה נוספת על הקמת צוות שיטמיע חשיבה מגדרית במספר מוקדים. טוב שעושים משהו ומקבלים עוד החלטה אבל זו נסיגה מההחלטה היותר כוללת שנתקבלה ב-2014 ולא יושמה".

ענת טהון אשכנזי, מעמותת "איתךמעכי" הפועלת ליישום החלטה 1325 הוסיפה כי "מנגנון הדיווח הוא שמאפשר טעות שכזאת וכי ייתכן שכדאי לאפשר לארגונים לראות את הדיווח לפני שהוא מוגש".

בהתייחס לדיווח שהעבירה המדינה לוועדת האו"ם אמרה עו"ד סוהיר אסעד מעדאלה כי "המדינה מנסה להציג סטטיסטיקה סלקטיבית שאינה משקפת את המצב של נשים ככלל ונשים פלסטיניות אזרחיות ישראל בפרט. לדוגמא, בסטטיסטיקה שהוצגה אודות על נשירה מבתי ספר לא היו נתונים לגבי נערות בדואיות, שם ידוע כי התופעה נפוצה יותר. בנתון על תעסוקת נשים נכתב כי מחצית מהערבים  המועסקים בשירות הציבורי הן נשים, אבל לא צוין כי אחוז הערבים בשירות הציבורי הוא נמוך בכל המדדים. הצגה של סטטיסטיקה חלקית וסלקטיבית ללא פילוח מגדרי ולאומי אינה משקפת את מצבן של הנשים במדינה".

לדברי ח"כ יוסף ג'בארין (חד"ש הרשימה המשותפת) "בכל פעם שאנחנו דנים בדו"חות בינלאומיים עולה המתח בין דיווח לשם הכרת המציאות או דיווח לשם קידום הנושא. ישנן מספר סוגיות ברורות וקבועות שעולות ממסקנות הוועדה, בראשן אפלייתן של שתי קבוצות נשים מוחלשות ערביות וחרדיות. יכול להיות שהגיע הזמן לעבור שלב מלעסוק בדיווחים כלליים לפוקוס על הנושאים הבעייתיים. אולי הוועדה צריכה להיות פעילה ואופרטיבית יותר, להגיע לביקורים בישראל ולפעול לשינוי באותם תחומים".

לסיכום הדיון אמרה ח"כ תומאסלימאן כי "ממסקנות הוועדה עולה כי בישראל ישנה חקיקה והישגים מרשימים אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שהם מתמקדים כולם בנושאים שהם בקונצנזוס ולא מעוררים שום בעיות פוליטיות, כאשר אין התקדמות בתחומים כמו דיני ישות, דת ומדינה או סוגיות הנוגעות לנשים פלסטיניות אזרחיות המדינה. מרבית ההמלצות התבססו על דיווחי ארגוני החברה האזרחית ואני מברכת אותם על פועלם החשוב. מדינת ישראל צריכה לקבל החלטה, האם היא מתייחסת לדיווח ככזה שמטרתו להציג את הדברים כפי שהם במטרה להתקדם ולשנות, או כחלק ממסע יחסי הציבור של המדינה. אם אנחנו מפחדים לחשוף את נקודות החולשה לא נתקדם לשום מקום, יש להציג את התמונה האמיתית".

עוד הדגישה "מדאיג שאנחנו כאן בכנסת לא היינו שותפים בתהליך ולהבא הוועדה הזו תיקח חלק פעיל בדיווח. אני מבקשת שמשרדי הממשלה יעודכנו במסקנות הנוגעות להם ואנחנו נבצע כאן בוועדה מעקב אודות התקדמות יישומן. בנוסף, נבקש לקרוא את טיוטת הדיווח לוועדת האו"ם לפני העברתה לוועדה, במטרה לערער על טעויות או הטעיות למיניהן".