דורשים להעמיד לעיון הציבור את החומר הארכיוני המוחזק בארכיונים הממשלתיים

מכון עקבות פנה באמצעות האגודה לזכויות האזרח והתנועה לחופש המידע, אל גנז המדינה בדרישה להעמיד לעיון הציבור את כל החומר הארכיוני המוחזק בארכיונים הממשלתיים. כשלב ראשון ודחוף התבקש הגנז, ד"ר יעקב לזוביק, לחדש את פעילותו של צוות החשיפה שבודק חומר ארכיוני וחושף אותו לעיון הציבור.

2017-10-01_202806

על אף שהגנז עצמו מחוייב לקידום חשיפתם של חומרי הארכיון לעיון הציבור, הפנייה מופנית אליו כיוון שהוא נושא באחריות המשפטית לפעילות הארכיון. המכתב, שכתב עו"ד אבנר פינצ'וק מהאגודה לזכויות האזרח, מצביע על כך ש-99% מהחומר הארכיוני אינו זמין לעיון הקהל הרחב, ובכלל זה תעודות ומסמכים בני חמישים שנה ויותר. "כללי חיסיון, שתוקפם החוקי תלוי על בלימה, ביחד עם חסמים ביורוקרטיים", נאמר במכתב, "הופכים את העיון והמחקר בגנזך לסיוט מתמשך".

עוד נמסר מעקבות "אם לא די בכך, לאחרונה התקבלה החלטה – בעקבות הנחיית המשנה ליועמ"ש לממשלה – להפסיק את פעולתו של צוות החשיפה שפעל מאז ומתמיד לבדיקת חומרי ארכיון מטעמם של משרדי הממשלה השונים". עו"ד פינצ'וק מבקר במכתבו את הפרשנות המשפטית מאחורי עצירת פעולות החשיפה בארכיון, ודורש לבחון בשנית לאלתר את ההנחיה החדשה. עוד תובע פינצ'וק להתיר לעיון הציבור את החומר הארכיוני שתקופת ההגבלה שלו חלפה, ודורש למסור לאלתר לחוקרי מכון עקבות תיקים שבהם ביקשנו לעיין. "ארכיון המדינה על שלוחותיו […] אינו ממלא את ייעודו ואינו מעמיד חומר ארכיוני לעיון הקהל בניגוד לדין ובאופן שפוגע בזכויות יסוד וערכי יסוד חוקתיים", נאמר במכתב.

 

לדף הנתונים שפרסמנו בדבר היקפו המצומצם של החומר הארכיוני הנגיש לציבור: akvt.in/State-of-Access

רקע בנושא גישת הציבור לארכיונים הממשלתיים, ר' דו"ח עקבות "עניין של גישה": akevot.org.il/point-of-access