דורשים הסכם קיבוצי: התארגנו בהסתדרות עובדי התאגיד העירוני החיפאי אתוס

התארגנו עובדי התאגיד העירוני החיפאי אתוס והצטרפו להסתדרות. מעתה ההסתדרות היא ארגון היציג של עובדי החברה הדורשים חתימה על הסכם קיבוצי. הודעה על כך נמסרה אתמול (רביעי) למנכ"ל אתו"ס, עו"ד יגאל זאבי, על ידי מנכ"ל האגף להתארגנות עובדים בהסתדרות, עמיחי סטינגר. אתוס, החברה לאומנות, תרבות וספורט חיפה בע"מ היא בבעלות המלאה של עיריית חיפה. בחברה, שנוסדה בשנות ה-50 והאחראית לרוב הפעילות התרבותית והספורטיבית בעיר, מועסקים כ-230 עובדים קבועים ועוד כ-200 עובדים זמניים ותקציבה השנתי עשרות מיליוני שקלים.

כפי שעולה ממכתבו של סטינגר לזאבי, העובדים דורשים הסכם קיבוצי שיסדיר את תנאי עבודתם ובעיקר את התנאים לסיום יחסי העבודה בתאגיד. בהקשר זה יצוין כי נכון לעכשיו מועסקים עובדי התאגיד לפי הסכמים אישיים. "אנו תקווה כי נשכיל לכונן יחסי עבודה פוריים וטובים בין נציגות העובדים המוסכמת כדין לבין ההנהלה למען העובדים והחברה כאחד", כתב סטינגר לזאבי, "מהלך ההתארגנות קרם עור וגידים בעיקר על רקע רצונם של העובדים להסדיר ולהבטיח את תנאי עבודתם ואת ביטחונם התעסוקתי". כעת מבקשים בהסתדרות "להיכנס להליך הידברות ומשא ומתן בנושאים אלה עם ההנהלה במטרה להגיע להסכמות אשר יעוגנו בהסכם קיבוצי בין הצדדים". במסגרת ההתארגנות של העובדים נבחר ועד פעולה שהוכר על ידי ההסתדרות ועמו נמנים שמונה מעובדי התאגיד העירוני: אהרון מלכא, אילנה אמשלום, אלה נחמוב, סמדר דיין, מלכה אברהם, אורית לוי, אמאדה קואיין ואורנה הרצוג.