דו"ח של הכנסת: כמחצית הנרצחות בישראל מאז 2017 הן נשים ערביות

בשנים 2017-2019 נרצחו בישראל 67 נשים, יותר ממחציתן (54%) ערביות, יותר מפי שניים וחצי משיעור הערבים באוכלוסייה בישראל (כ-21%). זאת, על פי נתוני משטרת ישראל שפורסמו בשנתון הסטטיסטי של המשטרה לשנת 2019. מנתוני "יוזמות אברהם" עולה כי מתחילת 2020 נרצחו כבר שמונה נשים. ע"פ נתוני "אמאן" המרכז למאבק באלימות, נרצחו תשע. כל הנתונים פורסמו הבוקר (רביעי) באתר וואלה.

ח"כ עאידה תומאסלימאן בדיון בכנסת על אלימות כלפי נשים (צילום: הכנסת)

כשליש מ-42 המקרים בהם דנה הוועדה הבין משרדית לבדיקת מקרי רצח של נשים בידי בני זוגן בשנים 2013-2016 היו של ערביות, גם נתון זה עולה על שיעורן באוכלוסייה. גם מבין הנשים שחוו ניסיונות רצח בשנים 2007-2016 וכן ב-5 החדשים הראשונים של 2017 היו כמחצית נשים ערביות. נתונים אלה פורסמו על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת במסמך בנושא "רצח וניסיונות לרצח של נשים, בדגש על רקע של אלימות במשפחה" ב-2017.

עוד עלה במסמך, כי שיעור גבוה של מי שנרצחו עלידי בני זוגן בשנים 2015-2016 היו מוכרות למשטרה (כשליש מהנשים) או לרווחה, (כמחצית הנשים ולאו דווקא על רקע של אלימות במשפחה). גם לפי פרסום של משרד הרווחה מאוקטובר 2019, בו נתוני הנרצחות על ידי בני זוגן בשנים 2017-2004 מצטיירת תמונה דומה.

במסמך יש התייחסות לנוהל טיוב התיאום בין משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשטרת ישראל בתחום אלימות במשפחה, בדגש על נשים בסיכון גבוה. מטרת הנוהל ליצור תיאום מיטבי בין הרשויות כדי להביא לצמצום פערי המידע והטיפול בין המשטרה לשירותי הרווחה בתיקי אלימות במשפחה, ובעיקר בעניינן של נשים נפגעות אלימות המצויות בסיכון גבוה. כחלק מהנוהל, בכל תחנת משטרה אמורה הייתה להיות מגובשת רשימה של נשים המצויות בסיכון על רקע של אלימות במשפחה. אבל מרכז המחקר והמידע של הכנסת מוסר היום לוועדה שפנה לאחרונה אל המשרד לביטחון הפנים בכדי לקבל את נתוני המשטרה אודות אופני יישום הנוהל (לרבות פירוט על רמות האיום שהוגדרו ותדירות המפגשים שהתקיימו בין המשטרה לבין גורמי הרווחה) ואודות מספר הנשים המצויות ברמות הסיכון הגבוהות ביותר בהתאם לנוהל, אולם עד למועד הגשת המסמך לא התקבלה התייחסות המשרד לשאלות אלו. לטענת מרכז המחקר והמידע של הכנסת במאי 2020 פנה שוב באמצעות לשכת השר לביטחון הפנים לבקש את נתוני המשטרה בדבר מספר הנשים שהוגדרו כנמצאות בסיכון גבוה בהתאם לנוהל, אולם עד כה טרם קיבל מענה.

"הנשים הערביות משלמות מחיר כבד מנשוא השילוב בין הגמוניה פטריארכלית השולטת בחיי נשים ומשתמשת באלימות על כל סוגיה כולל רצח עם הזנחה פושעת של הממשלה וזרועותיה בטיפול בבעיות אלו כולל תשתיות רעועות של השירותים החברתיים והרווחתים והעצמה קהילתית מכבידות על הנשים ומסכנת את חייהן", מסרה ח"כ עאידה תומאסלימאן (חד"ש הרשימה המשותפת).

ח"כ תומאסלימאן, מייסדת עמותת "נשים נגד אלימות", הדגישה: "עכשיו עם משבר הקורונה מנגנוני והשתקת הנשים וסבלן בתוך הבתים מתעצמות והופכת אותן לשק החבטות של התסכול והמציאות הכלכליות הקשה. בימים של מצוקות הולכות מתעצמות ונגישות בלתי נסבלת לכלי נשק נשאר לנו לספור גופות. התערבות מיידית וחירומית של המדינה נדרשת במיידי. בינתיים נשים ערביות מתות מפשעי רצח ולא מקורונה".