דו"ח המבקר על מימון המפלגות: הוטל קנס לליכוד ; חד"ש אינה בגרעונית

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, פרסם ביום רביעי אחרון את דו"ח הביקורת בנושא מימון מפלגות לשנים 2015-2016. הדו"ח דן בהוצאות הכספיות של המפלגות בישראל בתקופה שאינה תקופת הבחירות, כלומר מ-1 באפריל 2015 ועד סוף שנת 2016. אחת הקביעות של המבקר היא כי אירוע הליכודיאדה הנערך מדי שנה בעיר אילת, והוא יוזמה מסחרית פרטית של פעילים בכירים בליכוד, נזקף עבור הליכוד כהוצאה כספית בחישוב הכולל של גובה הוצאות המפלגה. המבקר מנמק זאת בכך שהאירוע משתמש בשם וסמל הליכוד כאירוע הקשור באופן ישיר ובלעדי עם הסיעה, וכי מדובר באירוע "שתרם להעמקת הקשר בין חברי הסיעה ולחיזוק הזדהותם של נבחרי הציבור מטעמה והתומכים בה".

2018-01-13_175118

שפירא ציין בדו"ח כי מאחר שסיעת הליכוד לא נשאה בעלות האירוע באילת, מדובר בתרומה אסורה עלפי החוק, ולכן הוא קונס את הליכוד בסך של 350 אלף שקל. כנס הליכודיאדה, שהוא אירוע שנתי חדש יחסית, נערך בפעם השלישית בסוף השבוע זה באילת. דו"ח מבקר המדינה מתייחס רק לליכודיאדה הראשונה שהתקיימה בסוף חודש ינואר 2016.

דו"ח מבקר המדינה מצא כי מספר חברים בסיעת ישראל ביתנו ביצעו הפקדות קבוצתיות במזומן ובמרוכז, עבור מאות אנשים באותו היום ובאותה השעה. הוא מצא כי אין התאמה בין מספר טופסי ההתפקדות ובין רשימות המתפקדים המצויות בתיקי הסיעה, וכי אין התאמה בין הכנסות הסיעה מדמי החבר כפי שנכללו בחשבונותיה לבין רשימות המתפקדים וטופסי ההתפקדות.

המבקר קבע כי "לא ניתן לזהות מקור חלק מהכנסות הסיעה מדמי חבר". כתוצאה מכך, המבקר ציין כי הוא לא יכול היה לקבוע האם מקור ההכנסות של הסיעה עמד במגבלות הקבועות בחוק וקנס את ישראל ביתנו בסך של 137 אלף שקל.

כמו כן, דו"ח מבקר המדינה מסכם את הוצאות והכנסות הסיעות (הכנסות מכספי מימון מפלגות המחולקים בשוטף) וקובע כי נכון לסוף דצמבר 2016, רוב המפלגות נמצאות בגירעון של מיליוני שקלים. הליכוד נמצא בגירעון הגבוה בסך של 6 מיליון שקל, ש"ס בגירעון של 4 מיליון שקל, ישראל ביתנו בגירעון של 3.5 מיליון שקל, מרצ בגירעון של 3.2 מיליון שקל, האיחוד הלאומי (חלק של הבית היהודי) בגירעון של 1.6 מיליון שקל, דגל התורה (חלק של יהדות התורה) נמצאת בגירעון של מיליון שקל, ויש עתיד נמצאת בגירעון של חצי מיליון שקל. חד"ש לא בגרעון. עוד מציין המבקר כי מספר מפלגות קיבלו דו"ח ביקורת חיובי ביניהם חד"ש.

יצוין שישנן סיעות שלא כלולות בדו"ח המבקר הבית היהודי, רע"מ, תע"ל ובל"ד והן ייכללו בדו"ח נפרד שיפורסם עוד 3 שבועות. המבקר אישר להם להגיש את חשבונותיהם באיחור, ומן הטעם הזה דחה את הפקת דוחותיהם.