דו"ח בצלם: שופטי בג"ץ מכשירים מדיניות בלתי חוקית של הריסת בתים של פלסטינים

עשרות עתירות הגישו פלסטינים נגד הריסות בתיהם, אף לא אחת מהן קיבלו שופטי בית המשפט העליון. השופטים שותפים להעמדת הפנים כאילו מערכת התכנון בגדה המערבית היא מערכת ראויה ומתפקדת. בפועל מערכת התכנון היא מערכת נישול, האוסרת על בנייה פלסטינית במטרה להעביר את אדמתם לרשות מפעל ההתנחלויות. כך נמסר במסמך "צדק לכאורה" שפורסם בסוף השבוע עלידי בצלם.

2019-02-10_195016

על פי נתוני המנהל האזרחי, בין ינואר 2000 לאמצע 2016 פלסטינים הגישו 5,475 בקשות להיתרי בנייה, רק 226 מתוכן אושרו – כ-4% בלבד. בין השנים 1988 ל-2017 הוציא המנהל האזרחי 16,796 צווי הריסה. 3,483 (כ-20%) מתוכם מומשו, ו-3,081 (כ-18%) נמצאים בהליכים משפטיים. עד שנת 1995 הוציא המנהל האזרחי פחות מ-100 צווי הריסה בשנה, אולם מ-1995, השנה שבה נחתם הסכם הביניים, עלו המספרים בהדרגה ובשנים 2016-2009 הוציא המנהל האזרחי בממוצע כ-1,000 צווי הריסה בשנה.
"
על פי נתונים שאספנו החל משנת 2006 (אז התחלנו לתעד הריסות בתים) עד סוף 2018 הרסה ישראל לפחות 1,401 יחידות דיור של פלסטינים בגדה המערבית (לא כולל מזרח ירושלים). בהריסות לפחות 6,207 בני אדם, מתוכם לפחות 3,134 קטינים איבדו את קורת הגג שלהם", נאמר עוד.

הדו"ח חדש: "צדק לכאורה: אחריותם של שופטי בג"ץ להריסת בתי פלסטינים ולנישולם", מראה כיצד שופטי בית המשפט העליון הכשירו את מערכת התכנון בגדה המערבית ואפשרו לישראל להמשיך וליישם מדיניות בלתי חוקית.

בחסות מצג השווא הקרוי "מערכת תכנון" (שאוסרת על בנייה לפלסטינים ומאפשרת אותה למתנחלים) טוענת ישראל כי פלסטינים בוחרים לבנות "בניגוד לחוק", כאילו יש להם אפשרות אחרת, ומצדיקה את הריסת בתיהם. שופטי בית המשפט העליון, ביושבם בערכאה המשפטית הגבוהה ביותר העוסקת בנושא, ממלאים תפקיד מרכזי ביצירת מצג השווא. אף כי בית המשפט אינו מחוקק את החוקים, אינו מתווה מדיניות ואינו אמון על יישומה – יש לו תפקיד מכריע בהגנה על זכויות האדם: כאשר המדינה מיישמת מדיניות שתוצאתה היא פגיעה שיטתית בזכויות אדם בסיסיות של אלפי בני אדם חסרי ייצוג, אזי בסמכותם – ומתפקידם – של השופטים לקבוע שהמדיניות היא בלתי חוקית ולאסור על המשך יישומה. לדברי בצלם במקום למלא את תפקידם זה, בוחרים השופטים פעם אחר פעם להעניק גושפנקא למדיניות זו ולהכשיר אותה משפטית וציבורית. בכך, שופטי בית המשפט העליון לא רק מועלים בתפקידם אלא גם ממלאים תפקיד מרכזי בביסוסו של מפעל הכיבוש וההתנחלויות ובהעמקת נישולם של הפלסטינים  מאדמותיהם.

עוד על אחריותם של שופטי בג"ץ להריסת בתי פלסטינים:

 https://www.btselem.org/…/pub…/summaries/201902_fake_justice