דו"ח אמנסטי: ישראל מדירה באופן שיטתי את חברי הכנסת הערבים ומפלה אותם

דו"ח מיוחד שפרסם הבוקר (רביעי) הארגון לזכויות אדם הבינלאומי קובע כי מדינת ישראל פוגעת באופן שיטתי בחברי הכנסת הערבים ומפלה אותם. לדברי ח"כ עאידה תומא-סלימאן (חד"ש): "הדו"ח של אמנסטי מראה שהממשלה מפחדת מנוכחותנו בכנסת. היא לא בוחלת בשום אמצעי תוך רמיסת ערכים בסיסיים של משטר פרלמנטרי – כדי להשתיק אותנו ולדחוק אותנו מחוץ למעגל ההשפעה. אבל אנחנו נישאר בכנסת בכוח חזק יותר למען הציבור שלנו ולמען הערכים שלנו".

ח"כ תומא-סלימאן במפגש שנערך אמש (שלישי) בבית הקפה "קיוסקו" שבדרום תל-אביב (צילום: זו הדרך)

 

מהדו"ח עולה כי במרוצת חמש השנים האחרונות, הרשות המחוקקת והרשות המבצעת בישראל נקטו בצעדים שונים על מנת להצר את צעדי הגופים והארגונים המבקרים את מדיניות ממשלת ישראל כלפי הפלסטינים: מספר הולך וגדל של מגבלות וחובות הוטלו עליהם, נעשו ניסיונות לקעקע ולחתור תחת התמיכה והמימון שמקבלים ארגונים אלו ממקורות מחוץ לישראל, ונמנעה כניסתם לישראל של נתינים זרים התומכים או עובדים עבור אותם ארגונים הנתפסים ככאלו התומכים בחרם על ישראל או על ישויות ישראליות. בשנת 2018 חוקקה כנסת ישראל את "חוק הלאום" (בשמו הרשמי, חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי), המגדיר את ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ובכך מקבע באופן חוקתי את אי-השוויון ואת האפליה כלפי אלו שאינם יהודים.

במהלך הכנת הדו"ח, סקרה אמנסטי אינטרנשיונל את החוק הקיים ואת הצעות החוק העומדות, כללי האתיקה של הכנסת, הכרזות ופרסומים רלוונטיים של ממשלת ישראל, דוחות של ארגוני זכויות אדם וראיונות עם ח"כים ערבים ונציגים של ארגונים לא-ממשלתיים רלוונטיים, בתקופה שבין פברואר לאוגוסט 2019. תזכירים נשלחו ליו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין וליו"ר הקואליציה מטעם הליכוד, ח"כ דוד אמסלם, על מנת לקבל את תגובותיהם על החששות המועלים, אולם לא נמסרה תשובתם.

"שינויים חקיקתיים – אחד מהם הוצא לפועל, האחרים עודם בגדר הצעה – מאיימים על זכותם לחופש הביטוי של ח"כים נבחרים, וקרוב לוודאי שהשפעתם תהיה מורגשת באופן מיוחד בקרב הח"כים הערבים. תיקון שהועבר בשנת 2016 לאחד מחוקי היסוד של מדינת ישראל מאפשר לחברי הכנסת להשעות את חבריהם מכהונתם כנבחרי ציבור באמצעות הצבעת רוב", קובע אמנסטי שרואה בתיקון זה "מגבלה בלתי מוצדקת על זכותם של נבחרי ציבור לחופש ביטוי, ומראשיתו ניכר כי תיקון זה מכוון בעיקר נגד ח"כ ערבי. חברת כנסת אחת תיארה את החוק כחרב המונפת מעל לראשינו על ידי הח"כים האחרים, יריבינו הפוליטיים". שינויי חקיקה אחרים שהוצעו בשנים האחרונות ונסקרים בדו"ח המלא, איימו לחתור תחת הזכות לחופש הביטוי של קבוצות מיעוט וסיכנו את זכותם להשתתפות פוליטית.

ועדת האתיקה – תקנות וכללים שהוחלו על ידי הכנסת במטרה לאכוף התנהלות אתית בקרב חברי הכנסת נהפכו על פיהם ושימשו לצורך הגבלת חופש הביטוי שלהם, כשהם מופנים כלפי ח"כים פלסטינים באופן מוטה ומפלה. בשנת 2018 שונו כללי האתיקה של הכנסת כך שניתן יהיה לאסור על ח"כ לנסוע לחו"ל במידה שהנסיעה ממומנת על ידי "גוף הקורא לחרם על מדינת ישראל". אמנסטי סבור שהקמת שדולה או קידום חרם כאפיק פעולה המוגן תחת חופש הביטוי. באותה שנה ממש נאסר על שני ח"כים ערבים לנסוע לחו"ל במימון ארגון לא-ממשלתי ספציפי הכלול ב"רשימה השחורה" שחוברה על ידי המשרד לעניינים אסטרטגיים. בשנת 2016 השעתה ועדת האתיקה של הכנסת שלושה ח"כים ערבים בעקבות השתתפותם במפגש עם משפחות פלסטיניות שילדיהן נהרגו בידי הכוחות הישראלים לאחר שתקפו, או שתקפו לכאורה אזרחים ישראלים. הוועדה החליטה כי יש בהשתתפות חברי הכנסת בדקת הדומייה במהלך מפגש זה משום הבעת תמיכה באלימות. האיגוד הבין-פרלמנטרי (IPU) קבע כי החלטה זו והשעיית חברי הכנסת הייתה "בלתי מוצדקת" וכי היא מפרה את זכותם לחופש הדעה והביטוי.

מניעת דיון בהצעות חוק באופן מפלה – משנת 2011 פסלה הכנסת ארבע הצעות חוק הקשורות לזכויות הערבים-פלסטינים או לשאיפותיהם הפוליטיות. בשנת 2018, במהלך הדיונים וההליכים סביב חקיקת "חוק הלאום", החליטה נשיאות הכנסת שלא לאשר להעלות לדיון במליאה הצעת חוק שהוגשה על ידי ח"כים ערבים, המציעה הגדרה אלטרנטיבית של מדינת ישראל כ"מדינת כל אזרחיה", בטיעון כי ההצעה שוללת את הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. להערכת אמנסטי אינטרנשיונל, החלטה זו מונעת מאפליה כלפי הח"כים הערבים, על פניו, על בסיס השתייכותם הלאומית או מוצאם האתני.

הסתה אסורה מטעם שרי ממשלה וחברי כנסת- בה בעת, נאלצו ח"כים ערבים לספוג התבטאויות מסיתות מצד בכירים בממשלת הימין וח"כים התומכים בה שמטרתן לייצר דה-לגיטימציה כלפיהם וכלפי עבודתם הפרלמנטרית. כמה מהח"כים הערבים אף סומנו על ידי שרים בממשלה כ"בוגדים" וכ"מחבלים".

בהתאם לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות ולאמנה הבינלאומי בדבר ביעור כל צורות האפליה הגזעית, שמדינת ישראל היא צד לשתיהן, על מדינות וממשלות להבטיח כי הגבלות על הזכות לחופש הביטוי לא יוחלו באופן מפלה.

אמנסטי אינטרנשיונל דורש מממשלת ישראל לכבד את הזכות לחופש הביטוי של נבחרי ציבור ולהבטיח את קיומה ללא אפליה, להימנע מהתבטאויות המייצרות דה-לגיטימציה של ח"כים פלסטינים ולהגן על עקרונות אי-האפליה באמצעים חוקתיים. אמנסטי אינטרנשיונל קרא עוד לכנסת לבטל את החקיקה שעברה בשנת 2016 המאפשרת השעיית ח"כ באמצעות הצבעת רוב, ולחדול משימוש מפלה בכללי האתיקה הפרלמנטריים נגד ח"כים הערבים, להימנע מלפסול הצעות חוק בהתבסס על טיעונים מפלים כגון עמדה פוליטית ולבטל או לתקן בהתאם כל חקיקה המאפשרת או מקלה הפעלת אפליה שכזו כלפי ערבים-פלסטינים אזרחי ישראל, כולל "חוק הלאום".