'דגלי פלסטין' הוא הביטוי הבולט בסיקור הפגנת ועדת המעקב נגד חוק הלאום

מהשוואה שערכה חברת יפעת מחקרי מדיה בעניין היקף הסיקור התקשורתי של ההפגנות בגל המחאה נגד חוק הלאום הגזעני בתקשורת הארצית בשפה העברית – זו שארגנה העדה הדרוזית וזו שארגנה על ועדת המעקב העליונה עולה כי הטיפול התקשורתי באותה המחאה היה שונה בהיקפו ובאופיו.

2018-08-13_200318

מהבדיקה עולה שבעוד הפגנת העדה הדרוזית נגד חוק הלאום שנערכה במוצ"ש 4 באוגוסט סוקרה ב-275 אייטמים בתקשורת בשפה העברית. הפגנת הציבור הערבי במוצ"ש שעבר סוקרה ב-165 אייטמים. יצוין שהביטוי הבולט בסיקור הפגנת העדה הדרוזית היה "שוויון זכויות". לעומת זאת, הביטוי הבולט בסיקור ההפגנה של ועדת המעקב היה "דגלי פלסטין".