דב חנין הוא שיאן חברי הכנסת של האופוזיציה המשתתפים בדיוני הוועדות

ח"כ דב חנין (חד"ש – הרשימה המשותפת) הוא שיאן חברי הכנסת של האופוזיציה המשתתפים בדיוני ועדות הכנסת. כך עולה מ נתוני דו"ח סיכום מושב הקיץ של הכנסת לשנת 2017 שפרסמה היום (רביעי) הסדנא לידע ציבורי.

2017-07-26_205706

מהנתונים עולה כי ועדת הכספים היא הוועדה הכי פופולרית ולדיוניה הגיעו מרבית חברי וחברות הכנסת, ועדת הכנסת היא הוועדה שדיוניה הכי סוערים עם ממוצע של 10 חברי כנסת בדיון וחבר הכנסת משה גפני (יהדות התורה שבקואליציה) הוא שיאן הנוכחות בוועדות והשתתף ב-70 מישיבות הוועדה שפרוטוקוליהן פורסמו במושב החולף. 88% מהישיבות בהן השתתף גפני היו בוועדת הכספים בראשה הוא עומד.

הוועדה הפופולרית ביותר בקרב חברי וחברות כנסת היא ועדת הכספים שלדיוניה במושב החולף הגיעו רוב חברי הכנסת, 63 במספר, לפחות פעם אחת. גם דיוני ועדת הכנסת וועדת העבודה, הרווחה והבריאות זכו לפופולריות והגיעו אליהם 55 ו-52 ח"כים שונים, בהתאמה. ועדת הכנסת היא גם הוועדה שדיוניה הכי עמוסים וממוצע חברי הכנסת בכל דיון בה עמד על 10 חברים.

שבי קורזן, מנכ"ל הסדנא לידע ציבורי, אמר כי "פעילות בוועדות הכנסת היא מרכיב מרכזי בעשייה הפרלמנטרית ומהווה זירה משמעותית להעלאת נושאים לסדר היום, לפיקוח על פעילות הממשלה ולחקיקה. הנגשה ושקיפות הפעילות בוועדות הכרחית ליכולתו של הציבור לעקוב אחר פעילות המחוקק ומעורבותו באזרחות פעילה. אנחנו רואים שיש שיפור בפרסום המידע ועדיין יש ועדות כמו ועדת האתיקה או ועדת החוץ והביטחון שלא מפרסמות פרוטוקולים כלל או מפרסמות רק חלק מהפרוטוקולים".