בתום דיון סוער בכנסת: נדחתה ההצבעה על הארכת פעילות הוותמ"ל

בדיון סוער ורב משתתפים שנערך הבוקר (רביעי) בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בראשות היו"ר ח"כ יואב קיש (הליכוד), הוחלט על דחיית ההצבעה על המשך פעילותה של הוועדה לקידום מתחמי דיור מועדפים (ותמ"ל). הוועדה נדרשה להכריע אם להאריך את תוקפה של הוראת השעה שמכוחה הוותמ"ל פועלת בשנה נוספת, עד לאוגוסט 2019.

2018-03-07_194522

חבר הכנסת קיש החליט לקיים ב-14 במארס דיון נוסף, כדי לאפשר לעשרות גורמים שמעוניינים בכך להביע עמדתם בעניין. מדברי הסיכום שלו אפשר להבין כי הוא מתכוון להוביל מהלך שיאפשר את הארכת פעילות הוועדה. "הותמ"ל הוא צורך חיוני למדינת ישראל" אמר קיש.

החוק הקיים מאפשר לוותמ"ל לאשר בהליך מהיר תוכניות בנייה שכוללות 750 יחידות דיור לפחות. הארכת תוקפה של הוראת השעה זוכה להתנגדות חריפה מצד שורה של גורמים סביבתיים וחקלאיים, הטוענים כי הוותמ"ל פועלת בהליך אגרסיבי שגרע עד כה עשרות אלפי דונמים חקלאיים וכרסם במעט השטחים הפתוחים שנותרו בישראל וזאת בשעה שהיקף הבנייה המקודם במסלול זה כלל אינו נחוץ.

במהלך הדיון העיר עו"ד תומר רוזנר, היועץ המשפטי של הוועדה, כי הדרך שאותה נוקט משרד האוצר, הארכת פעילות הוועדה בצו ולא באמצעות חקיקה, אינה רצויה מבחינה משפטית. "יש חסרונות בהארכת תוקף הוראת השעה שלא על דרך של חקיקה" הסביר רוזנר "משום שלא ניתן להוסיף תיקונים להוראת השעה, אלא אפשר לאשר או לאשר את בקשת משרד האוצר". רוזנר הבהיר כי הבעיה בכך היא שהועדה לא תוכל לשנות פגמים בחוק שמתוקפו פועלת הוועדה. עם זאת הוא הסביר כי "הוועדה לא יכולה להכניס תיקונים לצו, אבל כן יכולה להאריך את תוקפו בתנאים". כלומר שיש לוועדה יכולת להתנות את הארכת פעילות הותמ"ל בשורה של שינויים שהממשלה תתבקש לאמץ.

ח"כ דב חנין (חד"ש הרשימה המשותפת) שנמנה על מתנגדיה החריפים לפעילות הוותמ"ל אמר בתגובה לדבריו של רוזנר כי אם "תאריכו בצו את פעילות הוותמ"ל ולא בחקיקה אתם מסתכנים בבג"צים". בהמשך דבריו הציע חנין שורה של תיקונים שיגבילו את פעילות הותמ"ל ובהם: איסור על פריצה של תוכניות בניין עיר מאושרות, הוספת אפשרות ערעור על החלטות הועדה בפניה המועצה הארצית לתכנון, התמקדות בתוכניות בניה בתוך הערים ולא בשטחים פתוחים, ולחייב את הוועדה לקדם תוכניות בתיאום עם הרשויות המקומיות.

רבים מהדוברים בדיון, מכלל הקשת הפוליטית מהרשויות המקומיות, הארגונים הירוקים, גורמי תכנון ואנשי אקדמיה הצביעו על כשלים תכנוניים ומדיניות דורסנית שמפעילה הוותמ"ל בעבודתה.

ח"כ חנין הוסיף כי "כרגע לא בונים דירות בערוץ הוותמ"ל וגם לא מורידים את מחירי הדיור דרכה. היא רק ממשיכה מתכונת של שכונות שינה, מחלישה את מרכזי הערים ומייצרת פיתוח בלי פתרונות תחבורה. ככה לא פותרים בעיות דיור – ככה מייצרים בעיות דיור. אנשים לא רוצים לישון בשקי שינה כמו שהציע יו"ר מטה הדיור אביגדור יצחקי, אלא בדירות ראויות".

ראשי הערים התרעמו על היותם מנותקים מהליכי התכנון, שבסופם מוצגות בפניהם עובדות בשטח. תמיר עידאן, ראש המועצה האזורית שדות נגב, סיפר כי "אף אחד מטעם הוועדה לא דיבר איתי לפני שהעבירו תוכניות שנוגעות לתחום השטח שלי. לקחו קרקעות חקלאיות מהמועצה שלי מבלי להיוועץ או ליידע. לא ברור איך בכל הזמן שעובדים על התוכניות איש לא טורח לעדכן. הרי תוכנית לא נולדת בין לילה".