ברכת מק"י לרגל יום האישה הבינלאומי

המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) שבה ומדגישה ביום האישה הבינלאומי 2014, כי המערכה לשוויון האישה מחייבת להגן על רשת הביטחון הסוציאלי ועל מערכת הבריאות הציבורית, שרוב עובדיהן ורוב צרכניהן הן נשים; להרחיב את חוק חינוך חינם כך שיחול גם על פעוטות מתחת לגיל שלוש; להקפיד על יישום חוק שכר מינימום; לדאוג לעבודה למובטלות, ובעיקר ביישובים הערביים; להגן על נשים מפני אלימות, הטרדה מינית והדרה, ולשפוט בחומרה מעשי רצח, לרבות כאלה שעילתם "כבוד המשפחה".

 2014-03-04_201348

הפגנת יום האישה הבינלאומי בנצרת (צילום: אקטיבסטילס)

ממשלת הימין בראשות נתניהו מרחיבה את המתקפה על זכויות הנשים, ובכלל זאת באמצעות ההצעה החדשהישנה להעלאת גיל הפרישה, וזאת מבלי לדאוג למקומות עבודה לנשים בגיל מתקדם.

המערכה לשוויון האישה בכל התחומים היא מרכיב מהותי במערכה נגד כל צורות האפליה, נגד מגמות פאשיסטיות, נגד כפייה דתיתפונדמנטליסטית, ולהגנת החירויות הדמוקרטיות.

ביום האישה קוראת מק"י לכל ארגוני הנשים, לכל שוחרות השלום, להגביר את המערכה נגד האיום של סיבוב מלחמתי נוסף, לפינוי כל ההתנחלויות ולהגדלת התקציבים האזרחיים על חשבון התקציב הצבאי. שלום אמת לא יושג בעסקה אמריקאית, שרוקח שר החוץ קרי, אלא בכינון מדינה פלסטינית עצמאית, שבירתה ירושלים המזרחית, בקווי ה-4 ביוני 1967, בצד ישראל.

ביום האישה 2014 שבה מק"י ומעלה על נס את התרומה החשובה של חברותיה, של חברות חד"ש, של כלל הנשים המעורבות במאבקים של האחיות, של הרופאים, של עובדי מגדל, של העובדות הסוציאליות, של כלל הארגונים הנאבקים לחברה שוויונית ולשלום צודק.