ברכת המפלגה הקומוניסטית הישראלית לרגל יום האישה הבינלאומי: לא לאפליה – כן לשוויון

המערכה החברתית לשוויון האישה בכל התחומים מניבה תוצאות חלקיות חשובות ומעלה את המודעות הציבורית לנושאים כמו רצח נשים, עבירות מין והטרדה מינית. אך הישגים אלה עדיין רחוקים מחיסול אפליית הנשים לרעה בשכר, בקידום בעבודה, בייצוג, במטלות המשפחתיות. שירותים ציבוריים שרוב עובדיהן ורוב צרכיהן הן נשים (שירותי בריאות וחינוך, רווחה ושירותים לקשיש) נאבקים בקשיים תקציביים מחריפים. נשים נאלצות לעבוד בעבודות חלקיות וזמניות והן הרוב בקרב מקבלי שכר מינימום ופחות. ממשלת נתניהו דוחפת להעלאת גיל הפרישה לנשים, וזאת מבלי להבטיח רשת הגנה של תעסוקה ושכר לנשים מבוגרות.

2017-03-06_203708

המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) מדגישה, כי החתירה לשוויון האישה היא נדבך מהותי במערכה נגד כל צורות האפליה, להגנת החירויות הדמוקרטיות, נגד הריסת בתים ונישול, נגד מגמות פאשיסטיות ונגד כפייה דתיתפונדמנטליסטית.

האינטרס של כלל הנשים, יהודיות וערביות, ישראליות ופלסטיניות, הוא לשים קץ למדיניות הרחבת ההתנחלויות, הסיפוח והדיכוי של ממשלת נתניהו, אשר מובילה לעוד שפיכות דמים ולמלחמות. התופעה המעודדת של סרבניות המצפון מעניקה תנופה למערכה הציבורית לסיום הכיבוש ולשלום צודק ויציב אשר במרכזו מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה ירושלים המזרחית, בקווי ה-4 ביוני 1967, בצד ישראל.

ביום האישה 2017 מדגישה מק"י את הערכתה הרבה לחברותיה, לפעילות חד"ש ותנועת נשים דמוקרטיות (תנד"י), לכלל הנשים שוחרות השלום, לפעילות במערכות המעמדיות והסביבתיות ובארגונים לשוויון ולשינוי חברתי. מק"י קוראת להתגייס להצלחת רשימת חד"ש בבחירות הקרובות לוועידת נעמת, שיתקיימו במקביל לבחירות לוועידת ההסתדרות, ורואה בהן מבחן פוליטי חשוב.