בעקבות ועידת בנק"י: תנועת נוער המציגה חלופה מהפכנית

בתחילת אפריל נערכה ועידת הנוער הקומוניסטי ה-20. בדו"ח שנמסר לצירים נאמר שהוועידה ה-20 מתקיימת בסימן אווירת הפאשיזם המרחפת מעל הארץ. הצעדים הימניים, צמצום המרחב הדמוקרטי הצר ממילא, דחיקת הציבור הפלסטיני בישראל והעמקת הכיבוש – כל אלה מייצרים איום ממשי. כקומוניסטים, אנו מבינים הידרדרות זו כהסחת דעת של השלטון הישראלי מכישלון המערכת הקפיטליסטית לדאוג לצרכי האזרחים, ומכישלון הכיבוש ומדיניות "ניהול הסכסוך" לספק ביטחון.

2016-05-01_195339

המצב הפוליטי הבינלאומי והתפתחויות אזוריות

הוועידה מתכנסת באביב 2016, בעוד מחריפים המשברים בעולם הערבי, ובמיוחד בסוריה ובתימן. משברים אלו נגרמו כתוצאה מעיוותן וחטיפתן של המחאות הצודקות ברחבי מדינות הערביות בידי האימפריאליזם האמריקאי ושותפיו באזור. פתרון המצב אינו תלוי בדרישות העמים בלבד, אלא גם במאבק נגד האימפריאליזם והריאקציה הערבית, המבקשים לסלף דרישות אלה לצרכיהם ונגד האינטרסים של העמים. דבר זה גם מראה כי אין עשייה מהפכנית ממשית ללא אידיאולוגיה מהפכנית, ומתווה את תפקיד הקומוניסטים ביציקת תוכן מהפכני לתנועות המחאה השונות.

המשבר הכלכלי במדינות הקפיטליסטיות, שהתחיל ב-2007, רק החריף והתפשט למרות הבטחות להחזרת היציבות. משבר זה הוליד גל של מחאות ברחבי העולם, במיוחד במזרח התיכון ובדרום אירופה. כל אלו חוזרים ומאמתים את עמדתנו, כי המשברים בקפיטליזם אינם נובעים רק מנסיבות ספציפיות של אותם המקומות והזמנים אלא בראש ובראשונה מתוך הסתירות היסודיות שבמערכת הקפיטליסטית. כשלון ההתמודדות של המדינות עם המשבר חושף שוב את אשליית הדמוקרטיה הבורגנית.

 

המצב בישראל

בשנים האחרונות אנו עדים להקצנה משמעותית במגמות הפאשיסטיות והניאו-ליברליות של ממשלת נתניהו. במאמציו למשוך את מצביעי הימין הגזעני ולהסיח את הדעת מן המשבר הכלכלי-חברתי המתמשך, ממשיך נתניהו בצעדים של העמקת הכיבוש, של הצרת המרחב הדמוקרטי בישראל, ושל פגיעה פוליטית וכלכלית באזרחים הפלסטינים. נוסף לכך, אנו עדים להעמקת שיתוף הפעולה של ממשלת נתניהו עם כוחות הריאקציה הערבית ופעולותיה נגד עמי האזור. עקב כל אלה, ניכרת עלייה חדה במדדי הגזענות בחברה הישראלית, בתופעות של הסתגרות הציבור הפלסטיני ובהקטנת הנכונות לשיתוף פעולה יהודי-ערבי והאמונה בפתרון שתי המדינות, וגם לתופעות של טרור אינדיווידואלי ספורדי מצד הציבור הפלסטיני. אנו מדגישים את עמדתנו כי הדרך הנכונה להיאבק בכיבוש ובפאשיזם היא דרך המאבק העממי, הציבורי, היהודי-ערבי בדרכה של הממשלה בכלל, ולא בתגובות המחזקות אותה.

 

בני הנוער והצעירים בישראל

לאחרונה ניכרת בנוער הישראלי מגמה של הקצנה ימינה ועלייה ברמות הגזענות. שלושה גורמים עיקריים אחראים למגמה זו: הכיבוש יוצר עיוותים חברתיים-מוסריים בקרב הנוער, המתבטאים בתחושות עליונות ובתפישות מיליטריסטיות; המצוקה הכלכלית-חברתית הגוברת בחברה הישראלית, שהיא תוצאה של המדיניות הניאו-ליברלית של הממשלה, יוצרת מצוקה בקרב בני הנוער; ומערכת החינוך, אשר נמצאת במשבר עקב הפרטתה, מחנכת את בני הנוער ברוח של ערכים גזעניים.

בני הנוער והצעירים הערבים בישראל נפגעים גם הם מכל הסיבות הכלכליות הפוגעות בכלל האוכלוסייה, ובנוסף מהאפליה ומהמצוקות הספציפיות הנוגעות בחברה הערבית, וביניהן:  רמת עוני גבוהה ומחנק בדיור עקב אי-הקצאת הקרקעות. המצוקה מנוצלת לשיח מסתגר, חמולתי, עדתי, ולאומני בקרב הציבור הפלסטיני – לו אנו מתנגדים ובו אנו נאבקים.

אחת התכניות המסוכנות שמקדמת הממשלה היא התכנית להטלת חובה של שירות לאומי, לה אנו מתנגדים נחרצות. בשלב ראשון נפתחה המסגרת בצורה התנדבותית. אך מהתבטאויות אחרונות עולה סכנה חמורה, שכן הממשלה רוצה להפוך אותה לתוכנית חובה, תוך העמקת השיח בדבר "זכויות מותנות בחובות". שיח אנטי דמוקרטי זה מטיל את האחריות למצבם של האזרחים הערבים עליהם עצמם, ופוטר את השלטון והאפליה בה הוא נוקט. נוסף לכך, השירות הלאומי הוא כלי לניצול כוח העבודה הזול של הנוער הערבי. אנו מדגישים כי בנק"י מובילה בחברה הערבית את המיזמים ההתנדבותיים המשמעותיים ביותר.

 

לקראת 100 שנות מאבק

באפריל השנה, נציין 92 שנה לתנועת הנוער הקומוניסטי בארץ. אנו רואים בתאריך זה חשיבות רבה בחיי התנועה, ופועלים כדי לציין אותו.

התנועה הוקמה ב-1924, במטרה לגייס את נוער שני העמים למאבק משותף נגד הקפיטליזם והאימפריאליזם בארץ, והיא תנועת הנוער הוותיקה בישראל. לתנועה עבר מפואר של פעילות מהפכנית פעולותיה החשובות בתקופת המנדט הבריטי, עת הייתה לא חוקית; פעילותיה בארגון הנוער הפלסטיני להתנגדות בזמן הנכבה; ההתנגדות היהודית-ערבית לממשל הצבאי לאחר מכן; בניית התשתית לקהילה פוליטית בקרב הנוער הפלסטיני לאחר הנכבה; תפקידה החשוב במאבקי נוער מעמדיים; ותפקידה החשוב במאבק נגד הכיבוש ולמען השלום. בנק"י, בכל שנות פעילותה, הייתה מעורבת במאבקים לצדק חברתי, לדמוקרטיה, לסוציאליזם ולשלום בקרב הנוער, והציעה לנוער חלופה מהפכנית ואינטרנציונליסטית.

 

עיקרי דו"ח הוועידה של בנק"י מתפרסמים בגיליון השבוע של "זו הדרך"