בעקבות הצעדים הארגוניים הממושכים: עובדי מתף הגיעו להבנות עם ההנהלה

עובדי מתף, חברת המחשוב של קבוצת הבנק הבינלאומי, שבים לעבודה סדירה ויאפשרו את מיזוג בנק אוצר החייל והבנק הבינלאומי, זאת לאחר שנחתם מזכר הבנות בין הוועד, ההנהלה וההסתדרות. הצדדים הגיעו להסכמות וצפויים לחתום עד אמצע ינואר על הסכם קיבוצי ראשון שיכלול נושאים שונים לרבות תוספות שכר לשנים 2020-2017, מענק גמישות ניהולית והסכם פרישה. מתף בה מועסקים 550 עובדים, מספקת ומתפעלת את כלל טכנולוגיית המידע, המחשוב, התקשורת ואבטחת המידע לכל הבנקים בקבוצת הבינלאומי: הבינלאומי, אוצר החייל, מסד, יובנק ובנק פאג"י.

2018-12-30_185602

באגרת שהופצה על ידי הוועד לעובדים בסוף השבוע נאמר "אנחנו שמחים לבשר שלאחר יומיים של דיונים מרתוניים עם ההנהלה חתמנו על מזכר הבנות שהוכן ע״י עו״ד וההסתדרות. בהבנות שהושגו יש ביטחון תעסוקתי לעובדי מתף ותגמול הולם על עבודתם. קיבלנו את התחייבות מנכ"ל מתף לקיום כל ההבנות שסוכמו". עוד נאמר בהודעה "בימים הקרובים מצפה לנו עבודה אינטנסיבית, יחד עם היועצים המשפטיים שלנו, בתרגום ההסכמות שהושגו להסכם קיבוצי אשר ייחתם במהלך ינואר. כמובן שברגע שחתמנו על ההסכמות העיצומים מתייתרים ואנו שבים לעבודה מלאה". כמו כן כתב הוועד לעובדים ש"ללא האחדות המופלאה ביננו, ללא העזרה ההדדית וללא החברות המדהימה שהתגלתה כאן לא היה לנו שום סיכוי להצליח".