בעקבות העתירה: חברת טלדור מכירה ביציגות בוחני הנהיגה בהסתדרות

חברת טלדור הודיעה, בעקבות דיון שהתקיים ביום ראשון בבית הדין האזורי לעבודה בתלאביב, כי מכירה ביציגות התאגדות בוחני הנהיגה בהסתדרות, וכי תפתח עימם במו"מ לחתימת הסכם קיבוצי ראשון. ההכרה בהתארגנות באה רק לאחר עתירת ההסתדרות לבית הדין. זו הפעם הראשונה שבה בוחני הנהיגה מתארגנים לאחר ההפרטה הקשה שביצעה המדינה בשירות בחינות הנהיגה.

חברי הוועד עם טפסי ההצטרפות להסתדרות בידיהם (צילום: ההסתדרות)

בטלדור מועסקים כ-130 בוחני נהיגה ('טסטרים') אשר התאגדו בהסתדרות בחודש אוקטובר השנה. בתחילה דחתה הנהלת החברה את הודעת היציגות של ההסתדרות. בוחני הנהיגה נאלצו לנקוט בצעדים ארגוניים ובקמביל הגישה ההסתדרות לבית הדין בקשה דחופה להכרה בחוקיותה של היציגות, לניהול משא ומתן קיבוצי וכן בעניין הפגיעה בהתארגנות. ההליך התנהל בפני השופטת דפנה חסון זכריה, ובסיומו הגיעו הצדדים להסכמות בחסות בית הדין, לפיהן החברה מכירה ביציגות ההסתדרות במערך בוחני הנהיגה, על כל המשמעויות הכרוכות בכך – והצדדים יחלו במשא ומתן להסדרת תנאי העסקת הבוחנים בהסכם קיבוצי ראשון. במסגרת ההליך הוקפאו הפיטורים של עובדים שהיו מעורבים בהתארגנות.