בסיקור הבחירות התקשורת העברית מתעלמת כמעט לחלוטין מחד"ש והמפלגות הערביות

בסיקור הבחירות התקשורת העברית מתעלמת כמעט לחלוטין מחד"ש והמפלגות הערביות. כך עולה מבדיקה מיוחדת שערכה חברת יפעת מחקרי במדיה במסגרת מדד הייצוגהמדד, מיזם מתמשך בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי, ויחד עם חברת יפעת מחקרי מדיה, בודק מדי שבוע את אחוז הייצוג של האוכלוסייה הערבית בתוכניות החדשות והאקטואליה בערוצים המרכזיים בישראל. אחת לחודש נערכת בדיקת עומק בסוגיה מרכזית שעמדה על סדר היום התקשורתי הכללי. לצורך הבדיקה נבחנו כל האייטמים בגופי התקשורת בשפה העברית המובילים בישראל (משודרת, מודפסת ומקוונת) שעסקו בבחירות במהלך חודש פברואר. במהלך החודש שעבר, נזכיר, נקבעו הרשימות לכנסת של המפלגות השונות, בין אם באמצעות בחירות מקדימות ובין אם עלידי הגוף הבוחר של המפלגה.

2019-03-10_203713

בסך הכל אותרו כ-6,200 אייטמים אשר עסקו בבחירות. מתוכם, ב-707 אייטמים (כ-11%) הוזכרו לפחות מועמד ערבי אחד, חד"ש או מפלגה ערבית אחת. עם זאת, במרבית המקרים היו אלה אייטמים שהזכירו את המועמד או המפלגה באופן אגבי. רק 196 אייטמים בכל כלי התקשורת גם יחד (כ-3% בלבד) התמקדו במפלגה או מועמד ערבי, זאת למרות שכ-20% מתושבי ישראל וכ-15% מבעלי זכות הבחירה הם ערבים.

התמונה הפכה עגומה עוד יותר כשחוקרי חברת יפעת מחקרי מדיה התמקדו באותם 196 אייטמים. מתוכם, רק 13 (כ-7% בלבד) עסקו בעמדות, מצעים ותוכניות של המפלגות השונות. במלים אחרות, בעוד השיח התקשורתי בתקופת הבחירות עוסק פעם אחר פעם בפסילת "המפלגות הערביות" בשל תפיסת עולמן העוינת, בפועל רק 0.2% מכלל הדיווחים על הבחירות הוקדשו לבחינת תפיסת עולמם של בכירי חד"ש, בל"ד, רע"מ ותע"ל.

כמחצית מהאייטמים שהתמקדו בחד"ש, המפלגות הערביות או מועמדים ערבים הוקדשו לעניינים טכניים כגון איחודים, פיצולים, בחירות פנימיות והרכב הרשימה. בהקשר זה מציינים חוקרי חברת יפעת מחקרי מדיה כי באופן כללי ישנו מעט מאוד סיקור של עמדות, מצעים ותוכניות בתקשורת, גם כשבודקים את הנעשה ביתר המפה הפוליטית.

כרבע מתוך 196 האייטמים שאותרו התמקדו ביחסי איוב קרא עם נתניהו, על רקע הבחירות הפנימיות בליכוד; כ-14% מהאייטמים עסקו במועמדים ערבים שמתמודדים לכנסת שלא במסגרת חד"שתע"ל או רע"םבל"ד; כ-3.5% הוקדשו לציפיות של הציבור הערבי מנציגיהם; ושיעור דומה הוקדש לקשר בין הבחירות והמועמדים הערבים לעולם הערבי שמחוץ לישראל.

חלוקה לפי גופי תקשורת מעלה כי תחנת הרדיו כאן ב' של תאגיד השידור הישראלי מובילה בהפרש ניכר על פני כל היתר עם 42 אייטמים שהוקדשו למפלגה או מועמד ערבי. עם זאת, כ-13 מתוכם היו דיווחים במבזקי חדשות. בגליצה"ל נהנים גם כן מיתרונות המדיום, אך מגיעים רק ל-16 אייטמים (מתוכם ארבעה מבזקי חדשות). בעיתונות המודפסת מוביל "הארץ" על "ישראל היום", "ידיעות אחרונות", "מעריב" ו"כלכליסט"; בערוצי הטלוויזיה מובילה רשת על קשת ועל כאן 11; ואילו באתרי האינטרנט מוביל ynet על אתר "הארץ", "וואלה" ואחרים.