בית המשפט העליון פסק שאין לפנות את המועדון 'המולתקא-מפגש' בבאר שבע

בית המשפט העליון פסק אתמול (רביעי) כי על עיריית באר שבע להמשיך להקצות מקלט ציבורי עבור בית התרבות הערבייהודי "המולתקאמפגש" של פורום דוקיום בנגב. "עקרון הפלורליזם מחייב את העירייה להקצות מבני ציבור למגוון של עמותות, גם כאלו שפעולן אינו עולה בקנה אחד עם הקונצנזוס והאווירה הציבורית" קבע השופט מני מזוז.

2018-12-27_195104

הרצאה בחודש יולי האחרון במועדון "מולתקאמפגש" בעיר באר שבע (צילום: פורום דוקיום)

בית המשפט העליון הפך את החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע שאישר לעירייה לפנות את העמותה ממקלט ציבורי שהוקצה לה כשנתיים לפני תום החוזה, לאחר שקבע שהפרה את החוזה שלה בכך שערכה בו אירועים "בעלי גוון פוליטי". שופטי העליון הכריעו היום כי "פעילות העירייה צריכה להתבצע מתוך תפיסה שיוויניות", וכי הם מקבלים את עמדת היועץ המשפטי לממשלה כי פעילות פוליטית אסורה היא רק כזו הקשורה לפעילות מפלגתית. הם הוסיפו כי העירייה רשאית לבחון את התקשרותה עם העמותה בעתיד.

בשלב מסוים בדיון, כשאחת הפעילויות שנדונו כפעילות במחלוקת היתה ערב בנושא סרבנות גיוס, אמרה הנציגה המשפטית של העירייה כי זה לא מקובל שהעמותה תפעל נגד גיוס בעוד העירייה פועלת לקדם את הנושא בבתי הספר. השופט גרוסקופף אמר בתגובה כי אם היא טוענת ששיחות על נושא הגיוס הן פוליטיות, אז גם קידומם הוא עניין פוליטי ועל כן אסור. "בעצם מה שאומרת גבירתי זה שיש בדיון על גיוס דיון חיובי ודיון שלילי", אמר. 

שופטי העליון הציעו לקדם פשרה בין הצדדים, שלפיה הם יפעלו על פי שלושה עקרונות מנחים שאף צד לא יפר. הקווים היו נתונים לפרשנות והשאירו פתח לוויכוחים עתידיים. עיריית באר שבע דרשה כי בפשרה ייעשה תיקון לטובתה, כך שבמידה שתפר העמותה פעם נוספת את התנאים, המקלט יילקח ממנה אדהוק. השופט מזוז אמר על כך כי מדובר ב"דבר בלתי מתקבל על הדעת, מה את רוצה צ'ק פתוח?". לאחר שלא הגיעו להסכמות, פסקו השופטים לטובת העמותה