בית הדין קבע כי על הנהלת נס טכנולוגיות לחדש את המו"מ על ההסכם הקיבוצי

בית הדין האזורי לעבודה בתלאביב קיבל את בקשת ההסתדרות וקבע כי על הנהלת נס טכנולוגיות (חברה לשירותי מערכות מידע) לחדש כבר במהלך השבועות הקרובים את המו"מ עם נציגי ההסתדרות וועד העובדים לקראת הסכם קיבוצי ראשון.

 2017-08-08_205557

פעילי ועד העובדים בחברת נס (צילום: ועד עובדים)

כמו כן, בהחלטה שניתנה על ידי השופט דורי ספיבק, אסר בית הדין על הנהלת נס להמשיך ולהתייחס אל יו"ר הוועד אלון בן הרוש באופן המשפיל בו נהגה כלפיו, כאשר העלתה טענות שונות בדבר היותו של בן הרוש "יו"ר נחזה של ועד העובדים" – "התייחסות פוגענית ומיותרת, שלא היה לה מקום, והיא עולה כדי פגיעה בזכותם להתארגנות של עובדי נס", כך דברי ההחלטה.

עוד נכתב בפסק הדין כי "הפסקת המו"מ הקיבוצי על ידי המשיבה נעשתה בניגוד לעקרונות משפט העבודה" וכי המהלכים שבהם נקטה הנהלת נס הם בגדר "התנהלות חסרת תום לב".

יודגש כי בהחלטה זו, בית הדין נעתר לבקשת ההסתדרות להורות להנהלת נס לחזור לשולחן המו"מ, לאחר שזו החליטה להפסיק באחת את המו"מ בין הצדדים, ולהתנות את חידושו בהוכחה מחודשת של יציגות ההסתדרות בקרב עובדי החברה כשלוש שנים לאחר שהתאגדו.

הנהלת החברה הכירה ביציגות ההסתדרות בקרב עובדיה כבר במרץ 2014, זמן קצר לפני שהחל המו"מ בין הצדדים לקראת חתימה על הסכם קיבוצי ראשון. לאחר שבעה חודשים שבהן התקיימו פגישות בין הנהלת נס לבין ההסתדרות ונציגות העובדים, ההידברות בין הצדדים נקלעה למבוי סתום, בין היתר, בשל הקשחת עמדותיה של ההנהלה, הצעדים החדצדדיים שבהם נקטה והקשיים הרבים שהערימה על הוועד, בתקשורת מול העובדים ובאי גילוי נתונים הדרושים לוועד לשם קיום מו"מ הוגן וראוי.

על אף ההתקדמות המשמעותית שחלה מאז במו"מ, נותרו בין הצדדים מחלוקות מהותיות ומשפעלו העובדים, בגיבוי ההסתדרות, לקידום צעדים ארגוניים, ההנהלה הודיעה כי היא מפסיקה כליל את המו"מ על ההסכם הקיבוצי ומתנה את המשך קיומו בהוכחת יציגות מחודשת של ההסתדרות.

בוועד עובדי נס טכנולוגיות הביעו סיפוק על החלטת בית הדין ומסרו ש"אלפי העובדים המסורים של נס זכאים להסדרה הוגנת של זכויותיהם. חידוש המו"מ בין הצדדים, חייב להתבצע מתוך נכונות הדדית לצעדים בוני אמון ואנו תקווה כי הנהלת החברה אכן תשוב למו"מ, הפעם מתוך כוונה כנה להגיע להסכמות אשר מכבדות את העובדים".