בית הדין לעבודה אסר על שביתת עובדי החברה העירונית ברחובות

בית הדין לעבודה אסר היום (חמישי) על שביית עובדי החברה העירונית רחובות. החברה העירונית שבבעלות המלאה של עיריית רחובות הגישה אתמול בקשה למתן צו מניעה נגד שביתת העובדים שתוכננה ביום ראשון הקרוב "מחשש לפגיעה בהורים כתוצאה מסגירת הקייטנות והצהרונים". "השביתה עלולה הייתה להביא לפגיעה עצומה בקרב תושבי העיר רחובות, בפרט כאשר מסגרות החינוך של החברה (צהרונים, קייטנות וכדומה) תיוותרנה סגורות ותושבי העיר יתייצבו מול שוקת שבורה וללא כל קבלת שירותים חיוניים", נאמר עוד בבקשה.

2019-07-04_195031

יצוין שלפני שבועיים נמסר על השביתה במכתב שנשלח בין היתר לראש העיר רחובות רחמים מלול, ליו"ר דירקטוריון חוויות אמיתי כהן ולממלא מקום מנכ"ל החברה העירונית איציק עובדיה, חתומים עו"ד אייל זלנה, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי במרחב רחובות בהסתדרות, ומזכירת האיגוד המקצועי במרחב, תמר סעיד.

במכתב נאמר: "בישיבה מיוחדת שהתקיימה במרחב עם נציגות העובדים הוחלט על נקיטת צעדים ארגוניים עד כדי שביתה והשבתה, החל מיום 7 ביולי ואילך בכל המסגרות שמפעילות רשת חוויות והחברה העירונית. כבר בחודש פברואר 2016 נמסרה לכם הודעה וקריאה לנהל משא ומתן לקראת כינונו של הסכם קיבוצי המעגן את זכויות העובדים ברשת. במהלך השנים הצלחנו לנהל משא ומתן רצוף וענייני, אך לצערנו חילופי גברא בחברה ונסיבות עלומות מביאים אתכם כדי גרירת רגליים, עד כדי הפסקת המשא ומתן עם נציגות העובדים. משכך, אינם מותירים בידי נציגות העובדים ברירה אלא ליתן לכם הודעה על כוונותינו כאמור לעיל".