בית הדין לעבודה אסר על ארגון המורים להשבית את טיולי בתי הספר

בית הדין לעבודה קבע אתמול (חמישי) כי ארגון המורים רן לא יוכל לנקוט צעדים ארגוניים ולהשבית את הטיולים השנתיים. זאת לאחר שיו"ר הארגון, רן ארז, הודיע על עיצומים בטיולים הצפויים לאחר החגים. בתגובה לבקשת הארגון לדחות את הדיון בנושא, הורה בית הדין כי הדיון ידחה רק בכפוף להכרזה שלא יתקיימו עיצומים כלשהם, לרבות קיום הטיולים השנתיים כסדרם לאחר החגים.

ההנחיה שהופצה השבוע בקרב חברי ארגון המורים

ארז פרסם הנחיה לחברי הארגון לפיה "ברצוני לחזור ולהדגיש את מה שכבר כתבנו מספר פעמים בעבר בהזדמנויות שונות בנושא יציאה לטיולים ופעילויות במסגרת מסע ישראלי:
אין כל חובה לצאת לטיולים ו/או למסע ישראלי ו/או לסמינריונים למיניהם ו/או לפעילויות אחרות מחוץ לכותלי בית הספר, לאחר שעות הלימודים בהן משובץ המורה. פעילויות אלו הן בגדר עבודה נוספת המתוגמלת בנפרד, ואין שום חובה הסכמית המחייבת את המורים להשתתף בהן".

עוד כתב ארז "אין לקיים טיולים מכל סוג, ללא התחייבות בכתב של המנהל/המעסיק שמורים לא ישמרו בלילה ולא יעבדו בשבת, וזאת עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה. אורכו של יום העבודה החוקי הוא בין 8 ל-9 שעות ולא יותר. מורה אשר יידרש לעבוד מעבר לכך, לצאת לטיול ו/או לפעילות אחרת מחוץ לשעות הלימודים – עליו לפנות למזכיר הסניף".