בית הדין דחה בקשת המדינה להטיל צו מניעה על עיצומי הכבאים בחגים

בית הדין לעבודה בנצרת דחה בשבוע שעבר את בקשת המדינה להטיל צו מניעה על עיצומי הכבאים במהלך החגים. עיצומי הכבאים החלו בחמישי שעבר, במחאה על פגיעה מתמשכת בתנאי עבודתם ובארגון העובדים מצד נציב הכבאות דדי שמחי. כך מנוסר האתר ההסתדרותי "דבר".

הפגנת הכבאים (צילום: ועד הכבאים)

העיצומים כוללים עבודה במתכונת שבת, שאינה פוגעת במענה המבצעי. לאחר שהוגשה לבית הדין תוכנית האימונים עד סוף 2019, החריג ארגון הכבאים מיוזמתו גם את אימוני החוסן הנפשי, הנהיגה המבצעית ואת כנסי המוכנות לחורף והם יתקיימו למרות העיצומים. מוקדם יותר השבוע החריג הארגון מיוזמתו גם את החתימה על טפסי אכלוס של מבנים חדשים (טופס 4) לקראת החגים.

נשיא בית הדין האזורי בנצרת מירון שוורץ הדגיש בהחלטתו את חשיבות זכות השביתה של הכבאים, אך רמז כי אם העיצומים יימשכו, הוא ישקול להגביל את היקף השבתת האימונים כדי למנוע סכנה לחיי אדם. "זכות השביתה, זכות יסוד היא. אין בכוונת בית הדין למנוע מן המשיבים זכותם זו, כל עוד תופעל במידה הנכונה ולתכלית ראויה. שביתה לשם שביתה, ללא רצון ונכונות למו"מ, אינה יכולה לקדם מאומה. לצד זכות השביתה, יש לשמור כי אינטרסים חשובים נוספים, לרבות כשירות מבצעית, אשר משמעותה עשויה להגיע לכדי סיכון חיי אדם. לפיכך, בכוונת בית הדין להגביל את היקף השבתת האימונים, בשים לב לאמור ועל יסוד התעדוף שהוגש".

לצד האישור להמשיך בעיצומים, נזף השופט שוורץ בארגון הכבאים, נוכח סירובו לקבל את הצעתו לקיום פגישה בארבע עיניים בין נציב הכבאות דדי שימחי ליו"ר הארגון אבי אנקורי. "אין לבית הדין אלא להביע תמיהה אודות התנהלות נציגי עובדים, במצב הדברים המתואר שהרי הדרך היחידה לפתרון המשבר, בגינו נוקטים העובדים בצעדים ארגוניים היא דרך של הידברות ומו"מ". יצוין כי בתחילה נענו בארגון הכבאים להצעה לפגישה, אך חזרו בהם לאחר שההנהלה הפיצה הודעה חד צדדית על סיום העיצומים.