ביוזמת חברי חד"ש: תיאטרון אל-מידאן יקבל 1.4 מיליון שקל מעיריית חיפה

ביוזמת חברי חד"ש במועצת העיר, תיאטרון אלמידאן יקבל 1.4 מיליון שקל מעיריית חיפה. הסכום הזה נחוץ עד מאוד על מנת להבטיח את קיומו של התיאטרון הערבי שבעיר הצפונית בעקבות ההתנכלויות החוזרות ונשנות כלפיו מצד ממשלת הימין.

2017-09-28_211248

יצוין שהנהלת אלמידאן עתרה לאחרונה לבג"ץ נגד משרד התרבות ונגד שרת התרבות מירי רגב בדרישה למתן צו ביניים שיחייב את משרד התרבות לשלם לתיאטרון את כספי התמיכה לשנים 2016 ו-2017, על סך של יותר משני מיליון שקל. העתירה הוגשה בשל ההקפאה המתמשכת של תקציב התיאטרון על ידי משרד התרבות. מהתיאטרון נמסר כי זו "הפרה בוטה להסכם הפשרה שחתמו הצדדים במארס 2016, ובניגוד לעמדת היועץ המשפטי בעניין".

העימותים בין התיאטרון למשרד ולשרה הופיעו כבר עם העלאת ההצגה "הזמן המקביל", בעקבותיה הקפיא משרד התרבות את תקציב התיאטרון לשנת 2015. היועץ המשפטי לממשלה קבע כי השרה רגב לא יכולה לערב שיקולי תוכן בקביעת התמיכה הכספית ליצירות תרבות, בשל פגיעה בחופש הביטוי. בעקבות פניה קודמת של התיאטרון לבג"ץ, היועץ המשפטי המליץ אז לצדדים להגיע להסכם, ובמארס 2016 נחתם הסדר הפשרה.

ההסכם קבע כי משרד התרבות יפעל עם התיאטרון להשבת אלמידאן לפעילות מלאה בהקדם. לדברי התיאטרון, בפועל מיום חתימת ההסכם "המשרד פועל להפרתו באופן מעשי, ותוך הסתה מתמשכת מצד השרה רגב אשר הצהירה שבכוונתה למוטט את תיאטרון אלמידאן". בעתירה שהגיש התיאטרון צוין כי בהסדר הפשרה נקבע כי תקציב התיאטרון לשנים 2015 עד 2017 לא יופחת בגלל הקטנה בפעילות התיאטרון או בגלל אי עמידה בתנאי הסף של מבחני התמיכה.