בהוצאת רסלינג פורסמה גרסה חדשה של החיבור 'לשאלת היהודים' מאת מרקס

הוצאת רסלינג פרסמה באחרונה גרסה חדשה של כתבי קרל מרקס המוקדמים, וכרך ראשון שלה כבר מוגש לקוראי העברית. הכרך אמור לא רק להרחיב את היכרותו של הקורא עם יצירתו של מרקס, אלא גם להעמיק את הבנתו את החיים החברתייםפוליטיים. הכתבים המוקדמים של מרקס – בהם "לביקורת פילוסופיית המשפט של הגל" ו"לשאלת היהודים", בצד חיבורים אחרים – כוללים את דיונו הרחב ביותר של מרקס על המדינה בכלל, ועל המדינה המודרנית בפרט. בהקשר זה הוא מציג ומנתח מאפיינים שונים של הקפיטליזם המודרני, ובראשם ההפרדה בין הספרה החברתיתכלכלית לספרה הפוליטית, כלומר הקרע המעוגן משפטית בין אישוויון, ניצול ורבגוניות דתית בראשונה לבין שוויון זכויות אזרחי עקרוני, עד כדי ריבונות עם אשלייתית, בשנייה. ההפרדה בין דת ומדינה היא חלק מהפרדה זו בין הספרה החברתיתכלכלית, שהפכה לספרה של הפרטיות, למדינה – הספרה של הכלליות. 2017-01-23_193405

הפרדה זו מהווה בשלמותה את האמנציפציה הפוליטית. זה שחרור המדינה, מבחינה פורמלית, משלטונם של בעלי  ההון ומכבלי הדת. מרקס נאבק למען הענקת שוויון זכויות פוליטי מלא ליהודים; אף הם זכאים ליטול חלק באמנציפציה הפוליטית המוצאת ביטוי בדמוקרטיה הפוליטית המודרנית. האמנציפציה האנושית המלאה –השחרור מכבלי הניצול ומיחסים חברתיים אחרים, בהם המדינה, אשר נדמים לבני אדם כעוצמות טבע שאין הם יכולים לחרוג מהן – מתגשמת על יסוד "ביטול העבודה".

כמו כן, הקורא בספר יוכל להעמיק את היכרותו עם תורת המדינה של הגל, עם הדמוקרטיה המודרנית, עם הבירוקרטיה, "השכל הפוליטי" (המוגבל) ועוד. עורך הספר, ד"ר אורי זילברשייד, הוא פילוסוף מדיני המלמד באוניברסיטת חיפה.

בכרך הראשון רואים אור החיבורים "לביקורת פילוסופיית המשפט של הגל", "לשאלת היהודים", "לביקורת פילוסופיית המשפט של הגל: מבוא", "הערות שוליים ביקורתיות למאמר ׳מלך פרוסיה והרפורמה​ הסוציאלית, מאת פרוסי פלוני'", וקטעים מספרו של ג'יימס מיל "יסודות הכלכלה המדינית".

הידיעה תתפרסם בגיליון "זו הדרך" הקרוב