בגלל זיהום האוויר: עמותת צלול הגישה עתירה נגד השר אלקין והחברה האמריקאית נובל אנרג'י

עמותת צלול הגישה בסוף השבוע עתירה מנהלית כנגד המשרד להגנת הסביבה והשר זאב אלקין. העתירה עוסקת בדרישה של צלול לחייב את המשרד להגנת הסביבה להטיל על חברת האנרגיה האמריקאית "נובל אנרג'י" עיצומים כספיים על זיהום האוויר שנפלט מאסדת תמר תוך הפרה מתמשכת של חוק אוויר נקי שיזם ח"כ דב חנין (חד"ש). זאת לאחר, שהאסדה פועלת מהקמתה ללא היתר פליטה לאוויר.  

2019-03-04_195317

במסגרת העתירה, טוענת עמותת צלול כי השר להגנת הסביבה וראש אגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד, נמנעים כבר שנים מלהטיל על "נובל אנרג'י" עיצומים על הפעלת אסדת תמר ללא היתר פליטה. לטענת צלול, ההתעלמות מהפרת החוק, חמורה בעיקר לאור הגילוי במרשם הפליטות לסביבה בשנת 2016, כי היקף הזיהום מהאסדה עולה לאין שיעור על ההערכות הראשוניות של "נובל אנרג'י".

מניסיון אסדת תמר עולה, שהמשרד לא ממהר לאכוף על "נובל אנרג'י" את החוק, גם כשהפער בין הזיהום הצפוי לבין הזיהום בפועל גדול. החשש אף גובר, כשברקע הדברים מתקדמות העבודות להקמת אסדת לוויתן במרחק של כ-10 ק"מ מהחוף בלבד. אמנם, על פי ההבטחות, פליטות האוויר מהאסדה צפויות להיות נמוכות והמשרד להגנת הסביבה מבטיח שיפסיק את עבודתה ככל שהפליטות לאוויר מהאסדה יחרגו מהמותר על פי היתר הפליטה שיינתן לה. אך בפועל, לא כך הדבר.

מנכ"לית צלול מאיה יעקבס מסרה: "הקידוחים הימיים בישראל מנוהלים מתחת לכל ביקורת, באופן שמגדיל את הסיכון לאסון דליפה בים ולפגיעה קשה בטבע ובכלכלת ישראל. זאת, בעיקר על ידי משרד האנרגיה, אך גם על ידי המשרד להגנת הסביבה, הנותן גיבוי למדיניות האנטיסביבתית ומאפשר את הקטנת ההרתעה והפיקוח. 'נובל אנרג'י' פועלת כבר שנים ללא היתר פליטה באסדת תמר, הגורמת לזיהום אוויר של פי 30 יותר משהצהירה החברה מראש, ותוך הסתרת המידע מהציבור. הניהול הכושל הכללי הוא שיצר את משבר האמון החמור כלפי הממשלה גם בסוגיית הבטיחות של אסדת לוויתן, הממוקמת 9.5 ק"מ בלבד מחופי ישראל. על המשרד להגנת הסביבה להתעשת ולמלא את ייעודם, והוא שמירת הסביבה ובטחון בריאות הציבור".

עורכי הדין שהגישו את העתירה מטעם צלול, מסרו: "היעדר אכיפה על המפעל המזהם הגדול ביותר בישראל עד ימים אלה, שמבצע את ההפרה החמורה ביותר בחוק של פעילות ללא היתר פליטה, חותרת תחת מטרות חוק אוויר נקי ופוגעת בתכלית העיצומים הכספיים, שהיא יצירת תמריץ למפעלים מזהמים להטמיע בעסק, במהירות, מערכות למניעת זיהום אוויר". עמותת צלול הבהירה שאת סכום העתק של העיצומים בתביעה, הקבוע בחוק, ועומד על קרוב ל-100 מיליון שקל יש להשקיע, בין היתר, בתחום איכות הסביבה.