אתר חדש: 'אין גבול' – על החיים והמוות באזורי החיכוך בין עזה לבין ישראל

בניגוד לאשליה שנוצרה בציבורים מסוימים, לפיה עם יישום תוכנית ההתנתקות, בקיץ 2005, הוסרה הנוכחות הישראלית משטחי הרצועה, ישראל לא רק שמפעילה שליטה מתמשכת על רוב היבטי החיים בעזה, היא גם מנהלת אזורים בתוך הרצועה – לאורך גדר הגבול, ובמרחב הימי של עזה – שבהם היא אוסרת או מגבילה תנועה. מגבלות אלה נאכפות באגרסיביות, שכוללת ירי חי על תושבים, בהם דייגים, רועות צאן וחקלאים. פעולות הצבא הובילו בעשור החולף, הרבה לפני שהחלו מחאות החודשים האחרונים, למותם ולפציעתם של אנשים ולנזקים כבדים לרכוש.

2018-08-06_202659

הצבא משית פרקטיקות הרסניות ובלתי חוקיות נוספות, דוגמת ריסוס מן האוויר של קוטלי עשבים, שפוגע באלפי דונמים של שטחים מעובדים ומאיים כך על חוסן ענף החקלאות ברצועה; החרמות של סירות ואמצעי דיג מוטטו בתי אב שפרנסתם היתה תלויה ברכוש המוחרם וערערה ענף מסורתי שנמצא במשבר מתמשך.

אתר חדש שהעלתה עמותת גישה לאוויר ביום חמישי האחרון, "אין גבול", תוצאה של מחקר ותחקיר ממושכים, סוקר ומנתח את הנזקים האישיים והכלכליים שנגרמים לתושבי עזה כתוצאה מהמגבלות הגורפות שמטילה ישראל על הגישה למרחב הימי ולאזור החיץ בתוך השטח הפלסטיני.

באמצעות ראיונות, וידיאו, צילומים ונתונים מחקריים, מציג הדוח את ההשפעות של האכיפה האלימה של הגבלות התנועה ושל הפלישות לשטח על חיי תושבי האזורים הללו. התחקיר מבוסס, בין היתר, על ראיונות עומק עם חקלאים המעבדים שטחים לאורך הגדר ועם דייגים, ועל קבוצות מיקוד עם רועות צאן.

"אין גבול" מראה, בין היתר, איך שנים של עמימות לגבי המרחבים הבטוחים לשהייה באזורי החיץ והדיג הביאו לערעור תחושת הביטחון של תושבי האזור ולפגיעה ביכולתם להתפרנס. הדוח עוד מדגים את עומק השליטה הישראלית, גם במרחבים הפיזיים ברצועה, ומראה איך ישראל פוגעת בזכויות האדם של התושבים כאשר היא משתמשת בהרס ובהחרמות רכוש וקרקע, איומים ופגיעה פיזית כאמצעי ענישה. מעמותת גישה נמסר "אנו קוראים לישראל לחדול מהתנהלותה האלימה, ההרסנית והבלתי מידתית, ולאפשר חיים תקינים לפלסטינים תושבי הרצועה, בהם הדייגים, החקלאים ורועות הצאן".

לכניסה לאתר לחצו כאן

לקריאת המסמך (PDF)