ארגוני זכויות אדם: שלילת מעמד קבע בשל 'הפרת אמונים' היא בלתי חוקתי

הכנסת אישרה ביום רביעי שעבר בקריאה שנייה ושלישית את החוק שיאפשר לשר הפנים לשלול תושבות קבע על רקע "הפרת אמונים". בחוק תמכו 48 חברי כנסת, 18 התנגדו ושישה נמנעו. תחת התנאים הקבועים בחוק יוכל שר הפנים לשלול את תעודות הזהות של פלסטינים מירושלים המזרחית ולהביא לגירושם מעיר הולדתם.

החוק גובש בעקבות החלטת בג"ץ מספטמבר אשתקד בעתירה נגד שלילת מעמד הקבע בנימוק של הפרת אמונים מארבעה תושבי ירושלים המזרחית שנבחרו לפרלמנט הפלסטיני.

2018-03-12_205731

משטרת ישראל במזרח ירושלים, דצמבר 2017 (צילום: אקטיבסטילס)

בפסק הדין נקבע, כי החוק במתכונתו הנוכחית אינו מקנה לשר הפנים סמכות לשלול מעמד קבע מחמת הפרת אמוניםכן נקבע בפסק הדין כי ביטול החלטת שר הפנים יושהה למשך שישה חודשים על מנת לאפשר לכנסת לחוקק חוק מתאים המכשיר החלטה של שר הפנים לשלול מעמד קבע בגין הפרת אמונים.

מארגוני זכויות האדם: המוקד להגנת הפרט, מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח נמסר בתגובה כי "החוק הינו בלתיחוקתי ונועד להביא לגירוש לא חוקי של פלסטינים מירושלים, עיר הולדתם. למרות ששלילת תושבות כרוכה בפגיעה קשה בזכויות יסוד פגיעה בזכות למשפחה, בחופש התנועה, בחופש העיסוק ועוד חברי הכנסת בחרו להסמיך את שר הפנים לעשות זאת ככל שיחפוץ בכך. ירושלים המזרחית היא שטח כבוש, ותושביה הפלסטינים הם בעלי מעמד של מוגנים על פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי. משכך אסור לכפות עליהם חובת אמונים לישראל, לא כל שכן לשלול מהם את מעמד הקבע בשל כך ולהביא בפועל לגירושם."

עוד בנושא:

https://www.adalah.org/he/content/view/8667